Жонокой суйломдун турлору

Жонокой суйломдун турлору деген эмне, анын кандай түрлөрү бар, бул тууралу кезектеги макаладан билип алалы.

Кезектеги макалада суйлом мучолорунун орун тартиби тууралуу кеп кылмакчыбыз, педагогдор жана окуучулар үчүн пайдалуу маалымат.

Тушундурмо мучо

Тушундурмо мучо деген эмне, түзүлүш өзгөчөлүктөрүнө карай канчага бөлүнөт, анда бул макала ушул жаатта болмокчу.

Суйломдун бир ончой мучолору

Суйломдун бир ончой мучолору маанисине жана аткарган кызматына карай кандай болуп бөлүнөт, анда кезектеги макала Сиздер үчүн.

Суйломдун айкындооч мучолору

Суйломдун айкындооч мучолору деген эмне, достор, суйлом мучолору аталган макалада сүйлөм мүчөлөрү өз ара баш жана айкындооч болуп экиге бөлүнөт деп жаздык эле, бул макалада мына ошол айкындооч мүчөлөр жөнүндө кеп болмокчу.