Жүктөлүүдө...
TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Адабият

Кыргыз тоолору (ыр)

Кыргыз тоолору (ыр)
АвторАлыкул Осмонов
Дата9—10-ноябрь, 1946-жыл
Жазылган жериЧолпон-Ата шаары

Тоого тоолор курамалап, курашып,
Узун тартып, уламалап, улашып,
Алда кайда кебез тартып келаткан,
Кербенчинин төөлөрүндөй чубашып.

Бүркүттүн канаты (ыр)

Бүркүттүн канаты (ыр)
АвторЖоомарт Бөкөнбаев
Жазылган датасы1939-жыл

Ак булут асманында ойноп турган,
Үп чыгып капчыгайда аккан суудан.
Жел жүрүп көңүлүңдү эркелеткен,
Жер ушул баатыр кыргыз мекен кылган.

Каракчынын трагедиясы (поэма)

«Каракчынын трагедиясы» — поэма, автор: Жусуп Турусбеков.

Буулугуп жээкке урунуп, кемер кылып,
Жаш төгүп соолуккандай кээде тынып;
Томсоруп колго түшкөн айыпкердей
Рейн агып калат кээде жылып.
Кимдерден, эмнеликтен, улуу өзөндүн
Кандайча калды экен шагы сынып?

Тоок (тамсил)

Тоок (чыгарма, мыскыл, тамсил)
АвторЖолоочу Рысбаев

Эмне үчүндүр,
Эрөөн-терөөн албай эки-жакты.
Күрп Тоок Корозго,
Күүлөнүп жатты:
–Жумушунду таштап,
Жумурткаңды өзүң баскын.
Кылактап көлдө жүрүшсө,
Кызыл ооз, кыйгач каштары
Өрдөк менен Каздын.
А мен,
Акыйып уяда жатып,
Арыктап өңдөн аздым.

Манастын Алоокени жеңип кан көтөрүлгөнү

Манас эпосундагы Манастын Коңурбайдын атасы Алоокени жеңип кан көтөрүлгөнү тууралуу.

Семетей менен Айчүрөктүн тою

Манас эпосундагы Манастын уулу Семетей Айчүрөккө үйлөнүп той бегени.

Манастын Кытай менен болгон экинчи урушу

Манас эпосундагы Манастын Кытай менен болгон экинчи урушунан эпизод.

Көкчөнүн өлүшү

Коңурбайдын таласка чабуул салганы

Коңурбайдын таласка чабуул салганы жөнүндөгү Манас эпосунан эпизод.

Семетейдин Айчүрөктү издеп жөнөшү

Семетейдин айчүрөктү издеп жөнөшүМанас эпосунунун экинчи бөлүгү болгон Семетей эпосундагы башкы каарман Семетейдин Айчүрөктү издеп жөнөгөндүгү тууралуу үзүндү.

Сайтка жарнама жайгаштыруу