Татаал суйлом деген эмне? анын турлору кандай? келгиле төкпөй-чачпай, жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берүүгө аракет кылалы.

Жаны жыл жонундо ырлар
"Жаны жыл жонундо ырлар" ушул жакта жана ушул жакка жайгаштырабыз. Бир жылы жаңы жыл жонундо кыргызча ыр саптары керек болуп, интернеттен издеп таба албай абдан жүдөдүм эле.

"Алыкул Осмонов маляр" жазуучунун бул ыр саптары абдан популярдуу болуп, Кыргыз элине кеңири тарап, азыркы мезгилге чейин окулуп келет.

Ар кандай тармактагы жана жааттагы "табышмактар" жыйнагы Сиздер үчүн. Илгертен эле элибиздин маданиятында табышмактардын мааниси олуттуу орунду ээлеп келген.

"Суйуу жонундо ырлар" жыйнагы ушул жерде, курбу-курдаш, дос-тааныш аттуулардан чогултуп, курама кылып жазып койдук, бул ыр саптары интернеттин башка сайттарында таптакыр жок ырлар.