Суйломдун бир ончой мучолору

Суйломдун бир ончой мучолору маанисине жана аткарган кызматына карай кандай болуп бөлүнөт, анда кезектеги макала Сиздер үчүн.

Суйломдун айкындооч мучолору

Суйломдун айкындооч мучолору деген эмне, достор, суйлом мучолору аталган макалада сүйлөм мүчөлөрү өз ара баш жана айкындооч болуп экиге бөлүнөт деп жаздык эле, бул макалада мына ошол айкындооч мүчөлөр жөнүндө кеп болмокчу.

Суйлом мучолору

Суйлом мучолору деген эмне, алар өз ара кандай болуп бөлүнөт, мучолор эмнелерден турат, жана башка ушул сыяктуу суроолорго жооп берүүгө аракет кылабыз.

Суйлом деген эмне

Суйлом деген эмне, айтылыш максатына карай бөлүнүшү, мүчөлөрү, ээси, баяндооч жана башкаларын токпой чачпай жазууга аракет кылдык.

Татаал суйлом деген эмне? анын турлору кандай? келгиле төкпөй-чачпай, жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берүүгө аракет кылалы.