Жаны жыл жонундо ырлар
"Жаны жыл жонундо ырлар" ушул жакта жана ушул жакка жайгаштырабыз. Бир жылы жаңы жыл жонундо кыргызча ыр саптары керек болуп, интернеттен издеп таба албай абдан жүдөдүм эле.

"Алыкул Осмонов маляр" жазуучунун бул ыр саптары абдан популярдуу болуп, Кыргыз элине кеңири тарап, азыркы мезгилге чейин окулуп келет.

Ар кандай тармактагы жана жааттагы "табышмактар" жыйнагы Сиздер үчүн. Илгертен эле элибиздин маданиятында табышмактардын мааниси олуттуу орунду ээлеп келген. Табышмактардын түзүүчүсү эл болгондуктан, Сиз дагы четте калбаңыз, жок дегенде бир табышмак кошуп коюңуз.

"Суйуу жонундо ырлар" жыйнагы ушул жерде, курбу-курдаш, дос-тааныш аттуулардан чогултуп, курама кылып жазып койдук, бул ыр саптары интернеттин башка сайттарында таптакыр жок ырлар.

Кеп айтпагын жаманга,
Кеңешпегин нааданга.
Кези жок жерден кекээрлеп,
Кесири тийет адамга.