Тил жонундо ырлар

"Тил жонундо ырлар" боюнча белгилүү кыргыз инсандарынын жазган кичинекей жыйнагын чогулттук. Арасына тил жонундо макалдарды, учкул создорду кошуп койдук. Кыргыз тили жонундо ырлар кандай гана сонун, кандай гана уккулукттуу.

Грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр

Сүйлөм тизмегинде грамматикалык жактан өздөрү сүйлөмгө мүчө боло албаган (ээ, баяндооч жана айкындоочтун милдетин аткара албаган) жана сүйлөм мүчөлөрү менен тикеден-тике же кыйыр түрдө байланыша албаган сөздөр учурайт. Аларды тил илиминде каратма, киринди жана сырдык сөздөр деп атайт.

Жонокой суйломдун турлору

Жонокой суйломдун турлору деген эмне, анын кандай түрлөрү бар, бул тууралу кезектеги макаладан билип алалы.

Кезектеги макалада суйлом мучолорунун орун тартиби тууралуу кеп кылмакчыбыз, педагогдор жана окуучулар үчүн пайдалуу маалымат.

Тушундурмо мучо

Тушундурмо мучо деген эмне, түзүлүш өзгөчөлүктөрүнө карай канчага бөлүнөт, анда бул макала ушул жаатта болмокчу.