Жүктөлүүдө...
TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Адабият

Мен кыргыздын акыны (ыр)

Мен кыргыздын акыны
АвторАлыкул Осмонов
ДатаБелгисиз
ЖериБелгисиз

Ким берсе да жакшы берген бактымды,
Ким койсо да жаман койгон атымды,
Ушакчыдан: не кылам деп сурасам,
–Беш тыйынга мага сат дейт даңкыңды!

Неге кечигет (ыр, 1942-жылдын жазына)

Неге кечигет (ыр, 1942-жылдын жазына)
АвторАлыкул Осмонов
ДатаБелгисиз
ЖериБелгисиз

Эсимде... Бир жолу эмес, нечен ирет
Бул айда тоо боорунан гүл терчү элек.
А быйыл... күн жылыбайт, жер тегиз кар,
Шумдук ай, неге мынча жаз кечигет?

Бүкөн (ыр)

Бүкөн (ыр)
АвторАлыкул Осмонов
Дата31-декабрь, 1944-жыл
ЖериКойсары

Бүкөнтай, бучук мурун үч жашар кыз,
Бир күндө жүз жыгылып, жүз басар кыз.
Аз ыйлайт, борсо-борс күлөт, көп да күлбөйт,
Кемпирден токсондогу таза сүйлөйт.

Майдын түнү (ыр)

Майдын түнү (ыр)
АвторАлыкул Осмонов
Дата2-январь, 1945-жыл
ЖериКойсары

Ар башка, ар адамда, ар кыл кыял,
Бирөө куу, бирөө момун, бирөө кыяр,
Бирөө март, бирөө шайыр, дагы бирөө–
Кызганчаак, аялына жүрөгү тар.
Мына ушул көп мүнөздүн эң соңкусун
Май түнү, К. айлынан көргөнүм бар.

Отуз жаш (ыр)

Отуз жаш (ыр)
АвторАлыкул Осмонов
Дата8-декабрь, 1944-жыл
ЖериКойсары

Ырас өмүр кандай кыска, кандай аз...
Тагдыр ошол, өлчөмүнөн көп кылбас.
Бирок чиркин аздыгына мейли эле,
Анын октой тездигине катат баш
Кечээ гана тиги кырда жок эле,
Кайдан чыкты боз ат минген отуз жаш?

Адамзат (ыр)

Адамзат (ыр)
АвторАлыкул Осмонов
Дата7-февраль, 1945-жыл
ЖериКойсары

Мүрөктүн суусу жөн суулардай шылдырлап,
Агып жатса мал кечпес жашыл аралда:
Көк арчадай өңдөн азбас болсун деп,
Өзүм ичпей, ичирер элем адамга.

Адамга (ыр)

Кайыңды (ыр)

Кайыңды (ыр)
АвторАлыкул Осмонов
Дата5-февраль, 1945-жыл
ЖериКойсары

Калды, калды Кайыңды айлым ыраактап,
Мен калтардай алыс кеттим кылактап.
Мүрү түшкөн жетим куштун канатын
Айыктырган сууларыңа ыракмат.

Бөбөккө (ыр)

Бөбөккө (ыр)
АвторАлыкул Осмонов
Дата30-ноябрь, 1940-жыл
ЖериКойсары

Эң жаш калып, эсте калбай ата-эне,
Кайнап бышын, далай кыйын кездерге.
Балбан турмуш түбү калың болсо да
Керек жерин жара тээп кирерде.

Сулууга (ыр)

Сулууга (ыр)
АвторАлыкул Осмонов
Дата12-февраль, 1945-жыл
ЖериКойсары

Кош, жан эркем, кош дейсиң деп таарынба,
Мени күтпө, мени эстебе, сагынба,
Жаш кездердей ынак сүйүү жок экен,
Отуз жаштын улам аркы жагында.

Сайтка жарнама жайгаштыруу