TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Циклон (байркы грекче κυκλῶν – «айлануучу») — вертикалдык огунун диаметри ири өлчөмдө болгон, борборунда төмөнкү аба басымды камтыган атмосфералык куюн түрүндөгү аба массасы.

толук маалымат

Антициклон — деңиз деңгээлинде жабык каныккан изобаралары жана тиешелүү шамалдар бөлүштүрүүсү бар жогорку атмосфералык басым аймагы. Циклондон айырмаланып, антициклондун Түндүк жарым шардагы шамалы сааттын жебеси боюнча, ал эми Түштүк жарым шарда тескери багытта айланат.

толук маалымат

Рельеф (французча relief, латындын relevo «көтөрөм» сөзүнөн) — тегиздик бетинин көрүнүшү (аймактын), форма, тегиздик бетиндеги дөңсөө, көрүнүшү, өлчөмү, келип чыгышы, жашы жана өнүгүү тарыхы боюнча ар кандай болгон жер кыртышынын үстүңкү бетиндеги же башка планеталык телолордун тегиз эмес дөңсөөлөрүнүн жыйындысы.

толук маалымат

Ландшафт (немисче Landschaft, аймактын көрүнүшү же элеси, Land — жер жана schaft – өз ара байланышты, өз ара көз карандылыкты туюндурган суффикс; сөзмө-сөз «чет жака элеси» деп которулушу мүмкүн) — келип чыгышы, өнүгүү тарыхы боюнча бир тектүү ошондой эле, зоналык жана азоналдык белгилери боюнча бөлүнгүс же ажырагыс аймак.

толук маалымат

Атлантика океаны же Атлантикалык океан — түндүгүндө Гренландия менен Исландиянын, чыгышында Европа менен Африканын, батышында Түндүк жана Түштүк Американын, түштүгүндө Антарктиданын ортосунда жайгашкан, чоңдугу жана тереңдиги боюнча Тынч океандан кийинки океан.

толук маалымат