Койлорду чоң топтор - отарлар менен багышат. Кой өзүнө тоютту 10-15 см тереңдиктеги кар алдынан таап жегенге жөндөмдүү. Бирок койлор жайыттарды өтө эле интенсивдүү

Койлорду борго байлап семиртүү деген - койлорду колго багууга өткөрүп, кыска мезгилдин аралыгында алардын салмагын максималдуу көлөмгө жеткирүү менен этин көбөйтүү.

Борго байлап

Кулундарды энесинен бөлүү - кулун үчүн жашоосундагы бурулуш учуру, анын жалаң гана өсүмдүктөрдөн жасалган тоюттарга өтүүсүнүн башталышы болуп саналат. Алар үчүн жакшы жайыттарды

Малдын өпкөсүндө (бронхаларында) мителик кылуучу курттар козгоочу ылан. Мите курттар ичке жип түрүндө болуп, узундугу 17 мм-ден - 150 ммге чейин жетет. Малга суу, жем-чөп аркылуу жугат. Ыландаган мал жөтөлөт,

Бул мите курттар жумуру (нематода) болот да тооктордун ичке ичегисинде мителик кылат. Тооктор жана цесаркалар оорушат, кээде каздар, күрптөр да ооруп калышы мүмкүн.

Оорунун күнөөкөрү.
Жумуру курт (3 – 10 см) өңү ак саргыч