Кене же кенелер (латынча Acari) — жөргөмүш сымалдуулар классынын (Arachnida) муунак буттуулар классчасындагы хелицердик кан ичүүчү жандыктар же жаныбарлар (курт-кумурска деп саналбайт).

толук маалымат

Үй кой же бакма кой (башка аталыштары, үй кою же койлору, латынча Ovis aries) — койлор тукумундагы, көңдөй мүйүздүүлөр бүлөсүндөгү ача туяктуу сүт эмүүчү жаныбар. Негизги макала: «Кой».

толук маалымат

Үй мышыктары жалпысынан бири бирине окшош. Ошентсе да алардын: апсагай жүндүү, чоң сибирь мышыгы, үлпүлдөк жүндүү ангор толук маалымат

Кой же койлор (латынча Ovis) — үлүк (орусча полорогий, Bovidae) сымалдуулар бүлөсүнөн чыккан үй коюн камтыган ача туяктуулар тукуму. Макала жалпы кой тукуму жөнүндө. Кошумча макала «Үй кою».

толук маалымат

Илбирс, ирбис, барс же ак илбирс (латынча Panthera uncia, мурда — латынча Uncia uncia) — Борбордук Азия тоолорунда жашаган мышык сымалдуулар бүлөсүндөгү ири сүт эмүүчү жырткыч.

толук маалымат