Жүктөлүүдө...
TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Жаныбарлар

Жөжө

Жөжө — үй (тоок, күрп ж. б.) жана жапайы канаттуулардын балапаны. Канатуулар жөжөсүн ар кандай мөөнөттө басып чыгарат, мисалы: тоотуку — 20, күрп — 27 күн.

Мал

Мал же айыл-чарба жаныбарлары — азык-түлүк (эт, сүт, жумуртка), май, өндүрүш чийки затын (жүн, тыбыт, мамык), кыл түк, тери, сөөк, куш жүнүн, жер семирткич катары кыгын алуу үчүн адам тарабынан багылуучу жаныбарлар.

Күрп

Күрп (үндүк, орусча индюк, индейка) — тоок сымалдуулар түркүмүнүн кыргоолдор тукумундагы куш.

Жаныбар

Жаныбар — организмдер дүйнөсүндөгү негизги топтордун бири, учурда биологиялык падышалык катары каралат. Жаныбарларды зоология илими изилдейт.

Кене

Кене же кенелер (латынча Acari) — жөргөмүш сымалдуулар классынын (Arachnida) муунак буттуулар классчасындагы хелицердик кан ичүүчү жандыктар же жаныбарлар (курт-кумурска деп саналбайт).

Үй кой

Үй кой же бакма кой (башка аталыштары, үй кою же койлору, латынча Ovis aries) — койлор тукумундагы, көңдөй мүйүздүүлөр бүлөсүндөгү ача туяктуу сүт эмүүчү жаныбар. Негизги макала: «Кой».

Торгой

Торгой, же кадимки торгой (латынча Alauda arvensis) — торгойлор түркүмүнүн таранчылар түрүндөгү канаттуулар. Бул кичинекей чымчыктар жетишээрлик катуу чыккан жана көркөм үнүн менен белгилүү.

Tоок

Тоок, же үй тоок — (латынча түркүм Gallus gallus, түркүмчө Gallus gallus domesticus, кээде — Gallus domesticus, эркеги — короз же корооз, балдары — жөжө, ургаачысы — мекиан) — эң көп жана кеңири жайылган үй канаттуу, XXI кылымда — Жердеги канаттуулардын эң көп сандагысы.

Мышык

Үй мышыктары жалпысынан бири бирине окшош. Ошентсе да алардын: апсагай жүндүү, чоң сибирь мышыгы, үлпүлдөк жүндүү ангор

Көпөлөк

Көпөлөк, же кабырчык канаттуулар (латынча Lepidoptera, байыркы грекче λεπίς — кабырчык жана πτερόν — канат) — толук айлануучу же кубулуучу курт-кумурскалар отряды. Бул өкүлдөрдүн мүнөздүү өзгөчөлүгү — алдыңкы жана арткы канаттарында коюуу хитин кабырчыктуу каптамынын болуусу. Ошону менен бирге, кабырчыктар тарамышчаларында жана алардын ортосундагы канат пластиналарында жайгашкан.

Сайтка жарнама жайгаштыруу