АмерикаТүндүк Америка жана Түштүк Америка материктерин, ошондой эле жакын жайгашкан аралдарды (анын ичинде Гренландия) камтыган дүйнө бөлүгү. Төрт жана беш континенталдык моделдерде, ошондой эле, эки алты континенталдык моделдердин бириндеги бирдиктүү континент (континент макаласын караңыз).