Ботаника (байыркы грекче βοτανικός — «өсүмдүктөргө таандык», βοτάνη сөзүнөн — «чөп, өсүмдүк») — өсүмдүктөр жөнүндөгү илим, биология илиминин бөлүмү.

толук маалымат