Мутация (латынча mutatio «өзгөрүү») — геномдун туруктуу (клетканын же организмдин тукумдарынан берилүү деңгээли) өзгөрүүсү. Термин 1901-жылы Гуго де Фриз тарабынан сунушталган.

толук маалымат

Тиричилик же жашоо (латынча vita) — биологиянын негизги түшүнүгү — материянын тиричилигинин активдүү формасы жана анда сөзсүз түрдө «тирүүлүк касиеттердин» бардыгы камтылат; зат алмашуу жана бөлүнүүнү ишке ашырууга мүмкүндүк берген организмде өтүп жаткан физикалык жана химиялык процесстердин жыйындысы.

толук маалымат

Биология (грекче βιολογία; байыркы грек тилинен βίος — «жашоо же тиричилик» + λόγος — «окуу, илим») — жандуу жаратылышты окутуп үйрөтүүчү илим.

толук маалымат