Тиричилик же жашоо (латынча vita) — биологиянын негизги түшүнүгү — материянын тиричилигинин активдүү формасы жана анда сөзсүз түрдө «тирүүлүк касиеттердин» бардыгы камтылат; зат алмашуу жана бөлүнүүнү ишке ашырууга мүмкүндүк берген организмде өтүп жаткан физикалык жана химиялык процесстердин жыйындысы.