Жүктөлүүдө...
TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Биология

Генетика

Генетика (грекче γενητως — «жаратуучу, кайсы бир нерседен пайда болгон») — организмдердин тукум куугучтук жана өзгөргүчтүк касиеттери жөнүндөгү илим. Биология илиминин бөлүмү.

Кан айлануу системасы

Кан айлануу системасы — жаныбарлар менен кишинин организминде кан айлануучу кан тамыр жана көңдөйлөр системасы. Кан айлануу системасы татаал түзүлүштө болот.

Ген

Ген (байыркы грекче γένος — тукум) — тукум куугучтук бирдиги. Классикалык генетикада — белгилүү бир белгини же организм функциясын алып жүргөн, тукум куугучтуктун түзүмү жана функционалдык бирдиги болгон, тукум куугучтук фактору. Мындай сапатта «ген» термини 1909-жылы даниялык ботаник, өсүмдүктөр физиологу жана генетики Вильгельм Йоханнсен тарабынан киргизилген.

Боор

Боор (латынча jecur, iecur, байыркы грекче ἧπαρ [hepar]) — омурткалуу жаныбарлардын, анын ичинде адамдын дагы тиричилиги үчүн маанилүү тышкы секрециядагы ири без.

Мутация

Мутация (латынча mutatio «өзгөрүү») — геномдун туруктуу (клетканын же организмдин тукумдарынан берилүү деңгээли) өзгөрүүсү. Термин 1901-жылы Гуго де Фриз тарабынан сунушталган.

Тиричилик

Тиричилик же жашоо (латынча vita) — биологиянын негизги түшүнүгү — материянын тиричилигинин активдүү формасы жана анда сөзсүз түрдө «тирүүлүк касиеттердин» бардыгы камтылат; зат алмашуу жана бөлүнүүнү ишке ашырууга мүмкүндүк берген организмде өтүп жаткан физикалык жана химиялык процесстердин жыйындысы.

Жаныбарлар жана өсүмдүктөр клеткаларынын айырмачылыктары

Салам достор, бул макалада жаныбар жана өсүмдүк клеткаларынын айырмаларын тергейбиз, келгиле бирге окуйлу.

Биология деген эмне

Биология (грекче βιολογία; байыркы грек тилинен βίος — «жашоо же тиричилик» + λόγος — «окуу, илим») — жандуу жаратылышты окутуп үйрөтүүчү илим.

Клетка

Клетка (латынча , грекче κύτος) — бардык организмдердин түзүмүнүн жана жашоо-тиричилигинин түзүмдүк-функционалдык жана элементардык бирдиги.

Бактерия

Сайтка жарнама жайгаштыруу