Бул ким, ал эмне

Подписаться на эту рубрику по RSS

Аалам

Жараткан "ааламды" жети кабат кылып жаратыптыр да дүйнөдө бар болууга тийиштүү бардык заттарды ошого жайгаштырыптыр. Бирок жети кабат ааламды от теңири өзү жеке ээлөөнү көздөп, улам алоолонуп жети кабат ааламды жалынга жалмата баштаптыр.

Кененирээк...

Умай эне

"Умай эне" асмандан түшкөн экен. Ал өзү менен эки нерсени: куш менен даракты ала түшкөн дешет. Ошон үчүн дайыма «чынар (жашоо)» багында куш отурат. А түгүл түрк каганы Култегиндин баш кийиминде куш бар эмеспи. «Умай эне» кыргыздардын сыйынуучу рухуна кирет. Умай эне жөнүндөгү мифтик түшүнүк адамзаттын «Энелик доору» кезинен пайда болгон.

Кененирээк...

Үн

Айланада канча түрдүү добуш бар экендигин ойлонуп көрдүң беле? Жалбырактардын шуудуру, куштардын сайраганы, суулардын шаркыраганы, кыймылдаткычтын дүрүлдөгөнү, дөңгөлөктүн кыйчылдаганы, коңгуроонунКененирээк...

Үпүп

Үп-үп деп үн салып отурган, башында желпигичтей кооз таажысы бар кушту көрдүңөр беле? Эгер көрсөңөр, ал үпүп деген куш. Ал куштардын көк карга сымалдар түркүмүнө кирет. ҮпүптүнКененирээк...

Үрөн

Урук өсүмдүктүн бир бөлүгү. Ал эне өсүмдүктө пайда болуп жетилет. Урук - кичинекей өсүмдүк, бала-өсүмдүк. Анын негизги бөлүгү - түйүлдүк. Эгер уруктун түйүлдүгүнКененирээк...