Бул ким, ал эмне

Подписаться на эту рубрику по RSS

Жарамазан

Кыргыз элинде "жарамазан" айтууда жаш жигиттер түн ортолоорунда чогулуп алышып, бардыгы өгүз, эшек, ат минишип, бир ырчы-акынды ээрчишип, айылды, түндү түрө кыдырышып, көбүнчө зоор маалында, айрыкча, малдуу, оокат-кечелүү

Кененирээк...

Сумолок

"Сумолок" - ыйык тамак. Кайнап жаткан казан түбүнө тартып кетпеси үчүн 42 таш салынган. Ал - Манас атанын чоролорунун касиеттүү сүмөлөгү. Б. а. согушкан чоролордун арбагына арналган. 61 же 63 чакмак таш салынган. Ал Муканбет пайгамбардын жашы үчүн арналган.

Кененирээк...

Нооруздагы тазалануу

Жаз жакындаганда кар алдынан шаша, жамырап чыга келген Нооруз гүлдүн өңү көк сыя сыяктанат. Бул - жаз майрамынын белгиси. Тээ, мурунку заманда да кечинде от улуу жагылып, ага баары чогулушуп, "Алас, алас, ар балээден калас!" - деп, оттон аттай, тегерете айланган.

Кененирээк...