Башкы бет

Tyup.Net — Түп районунун маданий-маалыматтык сайты билим алуу/берүү максатында жана кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн жасалып Сиздерге 2010-жылдан бери кызмат кылып келет жана кыла бермекчи. Биздин сайтка суроолоруңуз же сунуштарыңыз болсо бизге жазыңыз.

Биз бул сайтты сапаттуу билим булагына айландырабыз жана сайтыбыз канча жолу бузулуп, канча жолу кээ бир адамдар тарабынан зыянга учураса да баарыбир!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *