Tyup.Net
  • Сыпайлуу кылат, жылуулук тартуулайт, сапаты менен кубантат. Замандан калбаңыз! ЗАКАЗ КЫЛЫҢЫЗ!
  • Сепкилден арылууну каалайсызбы? Сулуу болгуңуз келеби? Бетти жана денени агартуучу кремди колдонуңуз. ЗАКАЗ КЫЛУУ!
  • Ашыкча салмактан арылтуучу "жвачка", жөн гана чайнап жүрө бер. Кененирээк!
  • Беттеги кара чекитерди жана безеткилерди жок кылуучу маска. Сулуу болууга аракет кыл. Кененирээк!

Жети өгүз уламышы

Илгери-илгери бир жесир аял болгон экен. Анын Асан, Үсөн деген уулдары бар экен. Ошол аял жашаган айылда сансыз, түтөгөн малы бар, бирок өзү абдан ач көз, сараң бай болуптур. Жакырлыктын айынанКененирээк...

Жалбыз

Илгери улукман дарыгердин Жалбыз деген жалгыз баласы болуптур. Баласы абдан акылдуу, зээндуу, өткүр болуп өсөт. Атасынын кубанычы койнуна батпай, баласына аябай ыраазы болот экен. Күндөрдүн бириндеКененирээк...

Ууру

Илгери, бир атагы чыккан ууру болуптур. Анын жалгыз баласы бар экен. Баласы чоңойгондо атасы чакырып алып:

- Балам, мени сыйласан, ууру бол. Мындан бөлөк кесипКененирээк...

Мээр чөп

Илгери бир хандын жалгыз кызы айыкпас дартка дуушар болот. Хан жар салып дарыгерлерди чакыртат.

- Айыктара албасанар башынардан ажырайсынар, - деп катуу шарт коет.

ОшондоКененирээк...

Мажүрүм тал уламышы

Бар экен, жок экен, илгери-илгери өткөн бир заманда чал-кемпир жашаптыр. Алардын жападан жалгыз кызы болуптур. Ал ай десе айдай, күн десе күндөй, ай сымбаты келишкен, тоту куштайКененирээк...

Күкүк менен зейнеп

Илгери-илгери бир куш жыгачтын башына уя салып, эки балапан чыгарат. Балапандардын биринин аты - күкүк, экинчисиники - зейнеп экен. Балапандар чоноюп, уядан учууга жакындапКененирээк...

>>Жарнамага көңүл буруңуз<<
* Кышкы джеггинс джинсылары
* Бетти агартуучу крем
* Салмактан арылууга жардам берүүчү сагыз
* Беттеги чаарды жок кылуучу маска