Бул ким, ал эмне

Подписаться на эту рубрику по RSS

Жүрөк

Жүрөк жана андан тараган кан тамырлар бүт денеге кычкылтек менен азык заттарды жеткирип, кайра көмүр кычкыл газын жана ошол сыяктуу зыяндуу заттарды алып кетет. 17-кылымдынКененирээк...

Жылан

Жыландын буту болбойт, денеси ийилчээк. Ал бирде аркандай ийрилип, бирде денесин кескин чоюп, ийрелеңдеп сойлоп жөнөйт. Жылан боорундагы кабырчыктарынКененирээк...

Жылкы

Дүйнөдө жапайы жылкылар өтө эле аз калды. Аларды Азиядан гана жолуктурууга болот. Бул жапайы жылкылар, аларды алгач көрүп сыпаттапКененирээк...

Жыл мезгилдери

Кечке жуук кардын жаашы басылып, таңга маал асман чайыттай ачылды, суук күчөп, кар жылт-жулт этет. Канаттуулар үрпөйүшүп, ызгаардуу кышка нааразы болушкансыйт.Кененирээк...

Жыгач

Поезд темир жолдо сызып баратат. Жолоочулар терезеден жол боюна көз чаптырышат. Алардын көздөрүнө эмнелер чалдыгат? Тигине, сыртта туташ дубал сымал калың токой созулуп артта калууда. Андан беркиКененирээк...