Уурулук


Уурулук – айыптуунун жеке өз кызыкчылыгынын максаттарында өзүнүн же башкалардын пайдасы үчүн, мүлктүн ээсине же менчик ээсине зыян келтирүү менен, башка бирөөнүн мүлкүн акысыз, укукка каршы ээлеп алуусу. КР кылмыш-жаза мыйзамдары У-тун төмөнкүдөй түрлөрүн айырмалайт:,A href=""Уурдоо"">, Уурдоо,/A>, (жашыруун У.),,A href=""малуурдоо"">, малуурдоо,/A>, (бирөөнүн малын жашыруун У.),,A href=""тоноо"">, тоноо,/A>, (өмүр жана саламаттык үчүн коркунуч келтирбестен, күч колдонуп же колдонбой ачык У.),,A href=""каракчылык"">, каракчылык,/A>, (мүлккө ээлик кылуу максатында, өмүр жана саламаттык үчүн коркунучтуу күч колдонуу менен, же ошондой коркунуч алдында кол салуу),,A href=""кесепчилик (алдамчылык)"">, кесепчилик (алдамчылык),/A>,,,A href=""опузалап алуу"">, опузалап алуу,/A>, .

2016-08-10 92 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10