Жомок уламыштар

Подписаться на эту рубрику по RSS

Күн

Кыргыздар «Эмне улук?» деген соболго минтип жооп берген:
«Теңир улук, Күн улук,
Төбөсү ачык Көк улук,
Жан-жаныбар бүт улук.
Кененирээк...

Жети өгүз уламышы

Илгери-илгери бир жесир аял болгон экен. Анын Асан, Үсөн деген уулдары бар экен. Ошол аял жашаган айылда сансыз, түтөгөн малы бар, бирок өзү абдан ач көз, сараң бай болуптур. Жакырлыктын айынанКененирээк...

Жалбыз

Илгери улукман дарыгердин Жалбыз деген жалгыз баласы болуптур. Баласы абдан акылдуу, зээндуу, өткүр болуп өсөт. Атасынын кубанычы койнуна батпай, баласына аябай ыраазы болот экен. Күндөрдүн бириндеКененирээк...

Ууру

Илгери, бир атагы чыккан ууру болуптур. Анын жалгыз баласы бар экен. Баласы чоңойгондо атасы чакырып алып:
- Балам, мени сыйласан, ууру бол. Мындан бөлөк кесипКененирээк...