Ат адамдын канаты

Атам замандан бери эле, жылкы баласы адамдын эң ишеничтүү жан-жолдошу катары болуп келген. Эчен деген акындар жылкы жөнүндө ыр жазган, жылкы жөнүндө толук маалымат

"Курман айт" орозо айтынан 70 күн өткөндө болот. Молдолордун айтканына караганда: "Илгери-илгери Ибрахим деген пайгамбар болгон имиш. Аны кудай жакшы көрөт имиш.
толук маалымат

Жараткан бардык жан-жаныбарлардын мүчөлөрүн жасап берип жөнөтүп жатыптыр. "Уй" дагы бардык мүчөлөрүн алып, эми бөйрөгүнө келгенде, бир сайгак келип сайылган экен.
толук маалымат

Жараткан бардык жан-жаныбарлардын мүчөлөрүн жасап, өз ылайыгы боюнча кураштырып берип жаткан кезде, "коен" коркуп, айбыгып, жаратканга мурда баралбай, аркада калыптыр. Калган жандуулар мүчөлөрүн толук кураштырып алып кайтып болуп калганда, жараткан ээн
толук маалымат

"Жер титироо" - Жараткандын буйругу менен жерди аалам көк өгүзү мүйүзүнө көтөрүп турат экен. Көк өгүз чаалыгып мүйүзү талыганда, бир мүйүзүнөн дагы бир мүйүзүнө сала коюп көтөрөрдө жер титирейт имиш.
толук маалымат