Гисар кою


Эт–май багытындагы тегерек куйруктуу, кылчык жүндүү кой породасы. Салмагы боюнча дүйнөдөгү койлордун бирден бир чоңу. Таджикстанда элдик целексиянын негизинде чыгарылган. Жыл бою жайытта багылып, катаал шартка чыдамдуу келет. Жаш төлдөрүнүн чыгымга учурашы аз. Кочкорунун салмагы 130-140 кг, айрымдары 190 кг. Соолук кою 80-90кг, эң чоңу 150кг. Жүнү кыркылып алынат. Кочкорунуку - 1,3-1,6 кг. Соолук коюнуку – 1,0-1,4кг. Алты айлык козусунун салмагы 60 килограммдан ашат. Жүнү: Тыбыт 38–80%, таза жүн 60–70%

Жайгаштыруу: 2016-08-18, Көрүүлөр: 420, Жайгаштырган: Жыргалбекова С., Өзгөртүлгөн: 2016-08-18