Картофель, же жемиш тамырлуу ит жүзүм (латынча Solánum tuberósum) — үт жүзүмдүүлөр (Solanaceae) бүлөсүндөгү ит жүзүмдөр (Solanum) тукумунан (түркүмүнөн) чыккан көп жылдык жемиш тамырлуу чөптүү өсүмдүк түрү. Картофелдин жемиш тамырлары маанилүү азык-түлүк өндүрүмү болуп саналат. Мөмөлөрүндө соланин болгонуна байланыштуу уулуу келет.

толук маалымат