Жүктөлүүдө...
TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Өсүмдүктөр

Ит мурун

Ит мурун (латынча Rosa) — Роза (Rosaceae) түркүмүндөгү, Роза гүлдүүлөр (Rosales) иретиндеги өсүмдүктөр түрү. Роза аталыштагы көптөгөн маданий формалары бар. Ботаникалык адабиятта роза деп ит мурундун өзүн дагы аташат.

Жер-жемиш өсүмдүктөрү

Жер-жемиш өсүмдүктөрү — мөмөсү желе турган көп жылдык бадал, чала бадал жана чөп өсүмдүктөр.

Өсүмдүк

Өсүмдүк же өсүмдүктөр (латынча Plantae, же Vegetabilia) — биологиялык падышалык, көп жылдык организмдердин негизги топторунун бири, булардын өзгөчөлүлүгү фотосинтез мүмкүндүгү, мунун ичине женгес (мох), папоротниктер, кырк муун (хвощ), плаун, жылаңач уруктуулар жана гүлдүү өсүмдүктөр кирет.

Жаңгак

Жаңгак — кургак жегиликтүү мөмөлөр же уруктар. Жаңгактарда негизинен майлар көп камтылат. Ар кандай азык максаттарында колдонулат, анын ичинде, бышырууда, ысылыктарда (бышырылган же чийки) жана ароматизатор катары. Ботаникалык жаңгактардан тышкары кулинарияда жаңгак деп окшош көрүнүшкө жана кулинариялык ролго ээ болгон мөмөлөр жана уруктар аталат.

Кызыл карагай

Кызыл карагай (латынча pinus, орусча сосна) — кызыл карагай түркүмүндөгү (Pinaceae) ийне жалбырактуу дарактардын, бадалдардын типтүү түрү.

Картошка

Картошка, Картофель, же жемиш тамырлуу ит жүзүм (латынча Solánum tuberósum) — үт жүзүмдүүлөр (Solanaceae) бүлөсүндөгү ит жүзүмдөр (Solanum) тукумунан (түркүмүнөн) чыккан көп жылдык жемиш тамырлуу чөптүү өсүмдүк түрү. Картофелдин жемиш тамырлары маанилүү азык-түлүк өндүрүмү болуп саналат. Мөмөлөрүндө соланин болгонуна байланыштуу уулуу да келет.

Карагай

Карагай (латынча Pícea) — Кызыл карагайлуулар (Pinaceae) түркүмүндөгү ийне жылбырактуу, түбөлүк жашыл дарактын түрү.

Балырлар

Балырлар (латынча Algae) — эреже катары суу чөйрөсүндө жашап, системалык маамиледе көптөгөн бөлүмдөрдү билдирген, көбүнчө фотоавтотрофдуу бир клеткалуу, колониялык же көп клеткалуу организмдердин гетерогендик экологиялык тобу.

Арча

Арча (латынча Juniperus) — Кипарис (Cupressaceae) түркүмүндөгү түбөлүк жашыл, ийне жалбырактуу бадалдар жана дарактар түрү.

Ак кайың

Ак кайың же жөн гана кайың (латынча Betula) — кайың (Betulaceae) түркүмүндөгү жалбырагы күбүлмө дарактардын жана бадалдардын түрү.

Сайтка жарнама жайгаштыруу