Этиология — оорунун, дарттын себеби; медицинанын патологиялык процессти (пайда болуу себептерин, шартын) изилдөөчү бөлүгү. Этиологиянын сырткы (экзогендик) жана ички (эндогендик) факторлору болот. Сырткы факторго жугуштуу оорулардын козгогучтары (патогендүү микробдор, вирустар, гельминттер, рикетсиялар жана башкалар), ошондой эле кишини ооруга чалдыктырган түрдүү физикалык (атмосфера

Этек кир (айыз, менструация) — аялдын организминин циклдүү өзгөрүшү менен ай сайын жатындан келген кан. Менструацияны борбордук нерв системасы (баш мээ кыртышы, гипоталамус, гипофиз) тейлейт. Гипоталамус — ички органдын ишин багыттоочу жана жөнгө салуучу баш мээнин негизги бөлүгү. Ал гипофиздин аракетин тездетүүчү өзгөчө зат — нейрогормондорду бөлүп чыгарат. Гипофиз өзү да ички секреция бездеринин, анын ичинде жыныс (энелик) бездеринин

Эстөө — органдардын кычкылтек менен камсыз кылуусун жакшыртууга багытталган организмдин ыңгайлануусу. Өзгөчө ал эрксиз дем алуу кыймылы менен мүнөздөлөт. Андагы терең, узак дем алууда ооз, көмөкөй, үн жылчыгы да абдан кенен ачылат жана дем тез чыгат. Эстөө желдетилбеген же тамеки чегилген бөлмөдө, чарчаганда, кыймылсыз болгондо, уйку келгенде, жүрөк-кан тамыр системасынын иши начарлаганда пайда болот. Көп убакытка созулган Эстөө мээге кычкылтектин жетишсиздигинин

Эт жана эт азыктары — калктын эң баалуу жана кеңири тараган тамак-ашы. Эт түрдүү химиялык составы, айрыкча белогу менен азыктык жана биологиялык жактан баалуу. Ал өтө аш болумдуу жана сиңимдүү келет. Этти адам танбайт, түрдүүлөп тамак-аш жасоого болот. Тамак-аш даярдоого бодо малдын, майда жандыктардын, чочконун,

Эс — адамдын баштан өткөндөрдү сактап калуу жөндөмдүүлүгү; аны кийинки иш-аракетке пайдалануу касиети; дүйнөнү психикалык чагылдыруунун формасы. Эс информацияга көңүл топтоштуруунун даражасына, ага карата эмоциялык мамилеге, ошондой эле адамдын организминин жалпы абалына, анын машыгуу даражасына, психикалык процесстердин мүнөзүнө жараша болот. Информацияны эске сактап калуу