Дезинфекция деген эмне? - бул жугуштуу оорулардын козгогучтарын жана айлана-чөйрөдөгү токсиндерди жок кылууга, алардын теринин, былжыр челдин жана жарааттардын бетине түшүп кетишине жол бербөөгө багытталган иш-чаралар комплекси. Жугушсуздандыруунун бир түрү.

Антисептиктер (грек тилинен anti "каршы" sepsis "ириңдүү") - ачык жарааттардын бетиндеги бузулуу процесстеринин алдын алуу үчүн ириңге каршы каражаттар. Мисалы, операциядан кийинки, же сыйрылган жарааттар. Ошондой эле кандагы башталган өзгөрүүлөрдү басаңдатуучу каражаттар. Антисептиктер хирургтардын жана медициналык кызматкерлердин бейтап менен байланыш алдында колдорун дезинфекциялоо үчүн колдонулат.

Адам менен жаныбарлардын организминин жашоосунда жана иш-аракетинде нерв системасы өтө зор мааниге ээ. Нерв системасынын эң негизги органы - мээ. Ал бардык маселелер

"Эхинококкоз оорусу" — боордо, өпкөдө жана башкалар органда мителик кылуучу эхинококк личинкасы пайда кылган оору. Эхинококкоз менен негизинен кишилер жана үй айбандары ооруйт. Эхинококк ит, мышык, бөрү, чөө, түлкү жана башкалар жаныбарлардын ичегисинде мителик кылып, мите ичегиде өсүп жетилет да, анын денесинин акыркы бөлүкчөсү жумурткалары менен кошо үзүлүп, заң менен айлана-чөйрөгө бөлүнөт, тегерегиндеги

Этиология — оорунун, дарттын себеби; медицинанын патологиялык процессти (пайда болуу себептерин, шартын) изилдөөчү бөлүгү. Этиологиянын сырткы (экзогендик) жана ички (эндогендик) факторлору болот. Сырткы факторго жугуштуу оорулардын козгогучтары (патогендүү микробдор, вирустар, гельминттер, рикетсиялар жана башкалар), ошондой эле кишини ооруга чалдыктырган түрдүү физикалык (атмосфера