Бул эки зодиак белгисин ишенимдүүлүк жана чыдамдуулук бириктирип турат. Букачарлар үчүн Текечерлер жөн эле таяныч болбостон, мугалим жана устат болот. Ал эми Букачардын колдоосу, өз учурунда Текечерлер үчүн абдан маанилүү. Бирок Букачарлар өзүнүн берилгендигин тастыктоо зарыл, ошондо Текечерлер алардын көңүлүн калтырбайт.

Ийгиликтүү биримдиктердин бири болуп, мында өз ара түшүнүүлөр жана бир тууган жан дүйнөлөр кездешет. Токтоо жана сак Бийкечтер өз өнөктөшүнүн кемчилигин жана наркын жакшы билет. Текечер болсо Бийкечтер үчүн чыгармачылык башаттын жана сүйүүнүн символу. Өз жашоосуна ыраазы болбогон жана кез-кез депрессия жана меланхолияга чөмүлүп туруучу Текечерлер үчүн Бийкечтер жылуулуктун булагы сезилет. Бийкечтер болсо Текечердин чыгармачыл умтулууларын

Текечер-мырзалар айрыкча сырдуу жана түнт болушат. Бир жагынан булар кубатуу жана амбициалуу. Сыртынан булар жалгыздыкты, өзү менен өзү болгонду жакшы көргөн адам сыяктуу көрүнүшү мүмкүн, бирок ал андай эмес. Анткени булар тартиптүү жана токтоо, ошондой эле өз иш-каракеттеринде жана маанайында тынч мүнөз

Бул ыктуу айкалыш биргелешкен жумуш, достук, сүйүү жана никеге төп келет. Текечерлер мамилелерге ишенимдүүлүктү жана монументалдуулукту берип, алар менен Балыктар ишенимдүүлүктү сезип, максатты көрөт. Балыктар болсо мамилелерге сезимдерди, ар-түрдүүлүктү жана асылдуулукту алып келет. Жоопкерчиликтердин сыйкырдуу болуштурулушу бул никенин бекем болуусуна

Качан Арстан жана Текечер биримдиги жаралганда, бул алардын досторун да, жакын бир туугандарын да таң калтырат. Анткени бул абдан сейрек жана кызыктуу түгөй. Кандайча импульсивдүү жана өзгөчө болгон Арстандар консервативдүү Текечер менен кызыгат? Негизи, Арстандар зодиак белгисинин борбордук белгиси болуп, өзүн көңүл чордонунда