Мындай нике биримдигинде көп убакта ар кыл жааттагы түйшүктөр пайда болуп, көп учурда Текечердин чымдамдуулугунан көз каранды жана Суу перилер жаданганча созулат.Текечерлер, шартка ылайык, олуттуу жана тынч, жагымдуу мыскыл сезими жана уялчаак жылмаюуусу бар, эптүү жана үнөмдүү адамдар. Суу перилер алардын чечкиндүүлүгү жана максаттуулугу менен окшош, бирок олуттуулугу боюнча Текечерлерге жетпейт. Типтүү Суу перилер адам тынчын бузуп, таң калтырат, жана мунун

Бул союз эсеп аркылуу курулат. Бир өнөктөш экинчисинен материалдык абалды издейт. Түгөйлөр гармонияда болуу үчүн, өз ара милдеттерди так аныктап, лидерди тандап алуу зарыл. Мамилелердин жакшы жакка өнүгүүсүнө, жумуш жаатында кызматташтыкка умтулууга, чыгармачылыкта же үй-бүлөөдө бир максаттын болушу жакшы

Кайчы, түйшүктүү жана ошол эле убакта жемиштүү айкалыш. Булардын никеси, качан түгөйлөрдү биргелешкен иш бириктирип турганда гана сакталышы мүмкүн, анткени, терең жан-дүйнөлүк окшоштуктар бул түгөйдө аз.Эгиздер - тез жана туруксуз, Текечерлер болсо жоош жана өлчөмдүү көрүнөт. Эгиздер баарлашуусуз тура албайт, Текечерлер болсо өзүлөрүнө гана ишенет. Текечерлер акыл-эс деңгээлинде да, сокур-эс деңгээлинде да эптүү жана туруктуу. Алар өзүлөрүнүн жан-дүйнө

Өз ара сыйлашуу болгондо бул жакшы айкалыштардын бири. Түгөйлөрдүн экөө тең амбициоздуу келип, ийгиликке умтулуп турушат, бирок булардын экөөнүн тең атак-даңкты жакшы көрүүсүнөн өнөктөшүнүн ийгиликке жетүү каалоосун негативдүү кабыл алышы мүмкүн. Мүдөөлүк жактан жакын адамдар, достор жана сүйүүчүлөр. Булардын алдына коюлган бардык маселелер, биргеликте, түшүнүү менен чечилет.Түйшүктүү маселелер

Бул биримдикте компромисстер жашоонун бүт жааттарында зарыл болот.Булардын жалпы жактары бул - тажрыйба, акылы жана ойлору. Бирок булар такыр башка багытта жүрүшөт: Бөйөндөр сезимдерге жана фантазияга кириптер болуп, а Текечер болсо ойлорду материалдаштырууга болгон күч-аракетин жумшайт. Бирок булардын дал ушул ар түрдүүлүгү бири-бирин