Жаачы-айымдар чыныгы идеалист болот. Бул абдан көз карандысыз айым, кандайдыр бир мааниде башкалардан бөлүнгөн десек болот. Дайыма кыймылда болуп, булардын сөзсүз максаты болот, жана ал максатка булар умтулуп турушат. Булардан бир нерсени талап кылуу буларды абдан кыжырлантат. Бир нерсени булардан сураса болот, жана сураганда бул айымдар мүмкүнчүлүгүнө жараша жасайт, эгер бир нерсени талап кылсаңар, ошол замат баш тартуу

Текечерлер бул - ак ниеттуулуктун жана аракетчилдиктин, уюшкандыктын жана кандайдыр бир туруктуулуктун белгиси. Текечерлер эмгекчилдик жана эмгекке болгон укмуштай сезимдерге ээ. Бирок бул - алардын көзүнө жоолук байланып, жумуштан башка эч нерсени көрө албайт дегенди билдирбейт. Буларды айланасындагылардын баардыгы, аны менен бирге адамдар да кызыктырат.

Жер белгисинин

Мындай нике көп учурда биринчи жана акыркы сүйүүнүн жыйынтыгы болот. Эки Текечер, шартка ылайык көңүл калууларды, ажырашууларды тааныбайт. Бирок бул Текечерлердин бир көз караштан сүйүп калат дегенди түшүндүрбөйт. Албетте, андай учурлар да болот, бирок көпчүлүк Текечерлер үчүн өз өнөктөшү менен өмүр бою бир бөлүүнү сезүү үчүн

Бул биримдик окуяларга, сезимдерге жана идеяларга жемиштүү болушу мүмкүн, бирок ошону менен бирге жеңил эмес көрүнүшү мүмкүн. Жаачылар үчүн Терчерлер кандайдыр бир устат катары болот. Ал сезимдерди жана ойлорду кантип туура колдонууну көрсөтөт. Жаачылар өз түгөйүнө тууралана баштайт, анткени аларга туруктуулук жана тактык жагымдуу. Бирок бул түгөйлөрдүн өзүн алып жүрүүсү жана баалуулуктары дээрлик карама-каршы, жана

Белгилүү болгондой Таразалар абдан карама-каршы кайчы белги. Бир жагынан, Таразалар - бардык жагынан өз тең салмактуулукка ээ болгон, бир калыптуу белги. Экинчи жагынан, бул зодиак белгисинде төрөлгөн адамдарды өз тең салмактуулугунан чыгаруу оңой. Ал үчүн, каалаган билинбеген сөз же түшүнүксүз көз караштар жетишүү. Мүдөөлүк тең салмактуулуктан чыгып, бир жагына кыйшайып, кайра, экинчи жагына кыйшайып, айланасындагыларды да ушундай абалга алып келет. Ошондуктан, бул кызыктуу зодиак белгисиндеги