Текечер-айымдар эң жакшы аялдык сапаттарга ээ болуп, чебердик менен мырзаларды суктандыра алат. Булар уялчак жана назик аялдын ролунда болуп, мындай оюнда жанындагы мырзасы өзүн олуттуу жана жардамга дайым даяр болгон чыныгы жигит сезет. Ошондой эле булар мырзаларга, ага жете албастыгын көрсөтүп, бийиктиктеги муздак ташта, буттарын саландатып

Таразалар - демилгелүү, принципиалдуу жана эстүү зодиак белгиси. Кандайдыр бир шармга ээ болуп, башкалар тарабынан таанууга мажбур, ошондуктан айланасындагылардын баарына жагууга умтулат. Өтө активдүү эмес Таразалар, көп учурда иш-аракетин аягына чейин чыгара албайт. Ушуну менен бирге алардын өз индивидуалдыгын сактоо шарты менен шериктеш болууга муктаждыгы

Белгилүү болгондой Таразалар абдан карама-каршы кайчы белги. Бир жагынан, Таразалар - бардык жагынан өз тең салмактуулукка ээ болгон, бир калыптуу белги. Экинчи жагынан, бул зодиак белгисинде төрөлгөн адамдарды өз тең салмактуулугунан чыгаруу оңой. Ал үчүн, каалаган билинбеген сөз же түшүнүксүз көз караштар жетишүү. Мүдөөлүк тең салмактуулуктан чыгып, бир жагына кыйшайып, кайра,

Бул белгидеги түгөйлөр күнүгө достор жана сүйүүчүлөр аттуу кылыч мизинде басып жүрүшөт. Сүйүү жаатында болсо Жаачылар чогу басууга ыңгайлуу болгон жолду тандайт. Таразалар болсо, багыттын туура тандалгандыгын текшерет. Бул биримдикте Жаачы өзүн башчы деп эсептейт. Таразалар болсо, өзүн инициатор катары көрсөтөт.Жаачы менен Таразалар дайыма жакшы дос боло алышат. Үй иштерин жүргүзүү аларга

Эң жакшы биримдик, мыкты зодиак айкалыштарынын бири. Анткени бул биримдик, бири-бирин жакшы түшүнө билген, эки окшош адамдардын биримдиги. Таразалар жашоонун бүт тармактарынан мыктылыкка умтулуп, сулуулукка жана романтикага абдан сезимталдуу келишет. Булар чыгармачыл жана назик натуралар. Таразалар ачык конфликтерден алыс болууну каалап, көп учурда мамилелердин