Мындан 700 жылдай мурда Нева дарыясынын жээги, азыркы Санкт-Петербург шаары жайгашкан жер, эл жок ээн жатчу. Бирок 1240-жылы 15-июлда кылыч менен калкандын шаңгыраган үндөрү эчен кылымдардан

Кыргыз живописинин баштоочуларынын, сүрөт искусствосунун көрүнүктүү классиктеринин бири "Акылбеков Сабырбек" көркөм чыгармачылыкта көөнөрбөс чыйыр салып, татыктуу

Александр Инди өрөөнүнө чейин кирип барып, бир катар жеңиштерге жетишкен. Бирок ондогон жылдар бою жортуулда жүрүп чарчаган жоокерлер андан ары Ганга дарыясынын жээгин көздөй баруудан баш тартышкан.

Кыргыз тоолорунда табигый байлыктар көп. Жер астында алтын, күмүш, жез, коргошун, темир, калай кендеринин жана көмүрдүн ири кору жатат. Бул кендерди геологдор таап, мекенге, элге белек

Үмөтов Жумабай(1933, Ак-Суу району, Ичке-Жергез айылы -1995, Бишкек ш.) колдонмо өнөр сүрөтчүсү. Кыргыз эл сүрөтчүсү (1979), Кыргыз Республиканын исквого эмгек сиңирген ишмери (1979). В. И. Суриков атындагы Москва сүрөт институтунун көркөм мектебинен, В. И. Мухина атындагы Ленинград жогорку көркөм окуу жайынан билим алган. Ү. негизинен кездемелердин бетине түр салуу, улуттук оймо-чиймелерди иштеп чыгуу өнөрүнө көп эмгек сиңирген. Ал түр салган килем Москвадагы бүткүл союздук көргөзмөдө