Үсөнбеков Калыйнур(1921-жылы туулган, Түп району, Ой-Булак айылы) - советтик Союз. Баатыры (1945), генерал-лейтенант (1985). Каракол педагогикалык окуу жайын бүтүп (1941), Жети-Өгүз районундагы Кичи-Жаргылчак мектебинде окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. 1942-жылы мартта армияга чакырылып, ошол эле жылы кенже лейтенанттардын курсун бүткөн. Согушка 1942-жылы ноябрдан кирген. 1945-жылы 12-февралда Одер боюндагы

(1935, Жети-Өгүз району, Чырак айылы -1991, ошол эле жер) - физик-химик, химия илиминин доктору (1991). 1956-жылы КМУнун физика-математика факультетин бүткөн. 1957—60-жылы Москва күйүүчү кен байлыктар институтунун аспиранты, 1962-85-жылы Бишкек политехника институтунда доцент, кафедра башчысы жана декан, 1985—91-жылы Кыргыз илимдер академиясында жана 1990—91-жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик табият коргоо комитетинин алдындагы институтта лаборатория

Өмүралиев Дүйшөн(1950-жылы туулган, Балыкчы ш.) - архитектор, архитектура илимий кандидаты, профессор (1992). Чыгыш өлкөлөрдүн эл аралык архитектура академиясынын корр. мүчөсү (1993). Бишкек (мурдагы Фрунзе) политехника институтун бүткөн (1975). 1975—79-жылы ошол институтта окутуучу. 1977—81-жылы Москва архитектура институтунда аспирант. 1981—83-жылы кайрадан БПИнин архитектуралык долборлоо кафедрасында (азыркы Кыргыз

(1912, Жети-Өгүз району, Шалбаа айылы -1986, Бишкек ш.) - мамлекеттик ишмер. 1930—32-жылы Орто Азия мамлекеттик университетинин алдындагы жумушчу факультетинде окуган. 1932—34-жылы Жети-Өгүз райондук профсоюзунун эмгекти коргоо бөлүмүнүн инспектору, андан соң ушул эле райондогу «Мундуз» колхозунун төрагасы. 1934—37-жылы профсоюздун жумушчу комитетинин төрагасынын орун басары, Нарын районундагы 53-жылкы заводунда парткомдун катчысы, 1937-39-жылы

(1934-жылы т, Ак-Суу району, Тепке айылы) - филолог, филология илимдеринин кандидаты (1984), профессор (1993). КМУнун чет тилдер факультетин бүтүргөн (1959). 1949—53-жылы Каракол педагогикалык окуу жайында мугалим, 1959—64-жылы Ош педагогикалык институтунда англис тил мугалими, 1964—67-кафедра башчысы, 1967—72-жылы КМУда англис тили кафедрасыньш башчысы, 1972—76-жылы чет тилдер факультетинин деканы, 1976—80-жылы КМУнун