Созу Б. Сарногоевдики

Обону Н. Давлесовдуку

Аргымак минип туйлаттын, бозой,

Ай жарык тоодо тун каттын, бозой.

Анда

Созу К. Кокуловдуку

Обону Т. Казаковдуку

Тогулот жамгыр, жамгыр кочодо жаз,

Негедир мен жамгырды жакшы кором

Созу Ж. Садыковдуку

Обону А. Рысалиевдики

Танда ойноп, саран, болушпай,

Танкы салкын, жайкы конуштай.

Журок

Созу Б. Курманкуловдуку

Обону Р. Абдыкадыровдуку

Адырдан узуп алганым,

Ачылган жыпар гул мына.

Алтындай болгон

Созу К. Алмазбековдуку

Обону О. Кутманалиевдики

Жылмайсан жылдыз коргонсуйм,

Жылынып сага конгонсуйм,

Жарыгым жалгыз сен ал деп,

Жанымдын жармын болгонсуйм.

Капкара