жоогазын ыры


Созу К. Иманалиевдики

Обону А. Карымовдуку

Жолумдан тосуп суйгонум келет,

Жоогазын болуп гулдогум келет.

Жомокту айтып ырдагым келет,

Жоогазын терип жыргагым келет.

Кок кашка сууну бойлогум келет,

Кополок болуп ойногум келет.

Кок кушун, болуп сайрагым келет,

Коп жылдыз болуп жайнагым келет.

Жоогазын жытын жыттагым келет,

Жанына жатып уктагым келет.

Жанымды, жаным, озуно арнап,

Жашоону суйуп данктагым келет.

2016-05-20 1204 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20