Спорт (англисче sport, алгачкы эски французча desport сөзүнүн кыскартылышы — «оюн», «көңүл ачуу») — адамдардын (спортчулардын) физикалык жана/же интеллектуалдык жөндөмдүүлүктөрүн салыштыруудан турган, белгилүү эрежелерге ылайык уюштурулган иш-аракеттер.

Жеңил атлетика — өзүнө чуркоо, басуу, секирүүлөр жана ыргытууларды камтыган спорттун олимпиадалык түрү. Кийинкидей дисциплиналарды бириктирет: чуркоо түрлөрү, спорттук жөө басуу, техникалык түрлөр (секирүү жана ыргытуу), бир нече көнүгүүлөрдү камтыган спорт машыгуулары (многоборье), жарыштар (шосседе чуркоо) жана кросстор (өйдө-ылдый, уңкул-чуңкул аймактардан чуркоо). Жеңил атлетика спорттун негизги жана кеңири таралган түрлөрүнүн бири.

Гимнастика (байыркы грекче γυμναστική, γυμνάζω сөзүнөн — «машыктыруу, көнүгүү», γυμνός сөзүнөн — «жылаңач») — спорттун жана дене тарбиянын белгилүү түрлөрүнүн бири.