Эстебес Турсуналиев1931-жылдын 5-майында Талас облусунун Манас районуна караштуу Кайыңды (башка булактар боюнча Кара-арча, Арал айылдары) айылында туулган. Атасы Турсуналы жакшы комузчу болгон, ал эми энеси Арпаян аңгемечи, кошокчу болгон. Тогуз жашында комуз чертүүнү үйрөнүп, они эки жашында

Бексултан Жакиев“Жакиев Бексултан” – 1936-жылдын 16-январында Ысык-көл облусуна караштуу, Тоң районунун, Бөкөнбаев айылында туулган – драматург, кино драматург, 1974-жылы Кыргыз ССРинин искусствого эмгек сиңирген ишмери, 1993-жылы Кыргыз эл жазуучусу,

Бобулов КамбаралыБобулов Камбаралы 1936-жылдын 15-майында Ош облусуна караштуу, Ноокат районунун, Өсөр кыштагында жарык дүйнөгө келген (25.1.2003, Бишкек). Белгилүү адабий сынчы, акын, жазуучу жана коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер (1993). 1958-жылы Кыргыз Мамлекеттик

Байгазиев Советбек ОрозакуновичКыргыз Республикасынын критиги Байгазиев Советбек Орозакунович 1945-жылдын 1-майында Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу Кайырма айылында колхозчунун үй-бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. 1964-жылы орто мектепти аяктап, 1969-жылы Кыргыз Мамлекеттик Университетинин филология

Белгилүү композитор Асанкул Жаркынбаев 1931-жылдын 10-майында туулган.

Искусство институтундагы хор дирижеру жана композиция кафедрасын музыкалык окуу жайды аяктаган соң Асанкул Жаркынбаев Кыргыз Республикасынын музыка-педагогикалык жашоосуна активдүү киришет. Алгач хорду башкарып, андан соң вокалдык-инструменталдык чыгармаларды жазып педагогикалык институттун кафедрасын башкарат. Симфоникалык поэмалардын, прелюдия жана фортепиано үчүн скерцолордун, кыл кыякка жана фортепианого