Жаркымбаев Казак(1911, Ысык-Көл району, Таштак айылы -1969, ошол эле жер) - советтик Союз. Баатыры (24.03.1945). 1941-жылдын июлунан Кызыл Армияда. 1944-жылы январдан согушка кирген. 288-гвардиялык аткычтар полкунун (2-Украина фронту, 5-гвардиялык армия, 95-гвардиялык аткычтар армиясы) наводчиги, гвардиянын кенже сержанты. жылы Днестр дарыясын Бугор кыштагынын тушунда (Молдавия, Григопольский район)

(1913, Ак-Суу району, Кереге-Таш айылы -1986, Бишкек ш.). - мамлекеттик ишмер. 1930-жылы Бишкек колхоз техникумунда окуган. 1931—35ж. соода-чарбалык иштерде. 1937-жылы Каракол шаардык эл депутаттар кеңешинин аткаруу комитетинде инструктор. 1937—39-жылы Ош облусунун Совет райондук финансы бөлүмүнүн башК.

ЖаркымбаевЧЫСЫ. 1939—43-жылы Кыргызстан КПнын Совет райкомунда жана Ош обкомунда кадрлар бөлүмүнүн башчысынын орун басары. 1943-жылдан Кыргызстан КПнын Ош обкомунда мал чарбасы

(1930-жылы туулган, Ысык-Көл району, Чырпыкты айылы) - математик жана окумуштуу-механик, техника илимдеринин доктору (1992). 1951-жылы Бишкек шаарындагы педин-тту бүткөн. 1951—52-жылы Нарындагы мугалимдер интунда мугалим, 1953—56-жылы аспирант, 1956—67-жылы Кыргыз кыз-келиндер пединститутунда окутуучу, 1967-жылдан Кыргыз Республиканын УИАсындагы Автоматика институтунда ага илимий кызматкер, 1975жылдан лаборатория башчысы. жылы 165 илимий эмгектин (анын ичинде илимий жана ил.-усулдук

(1908, Ак-Суу району, Тепке айылы -1990, Жыргалаң с-зу) - артист, режиссёр жана обончу. Кыргыз ССРинин эмгек сиңирген артисти (1947). Каракол шаарындагы зоотехникумун (1924), Москвадагы Луначарский атындагы театр интун (1937) бүтүргөн. Адегенде Караколдогу колхоз-совхоз театрында (1937—40) артист. 1940—52-жылы

(1923-жылы туулган, Жети-Өгүз району, Чырак айылы) - тарыхчы, тарых илимдеринин кандидаты (1966), доцент (1969), К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин ардактуу профессор (1993). Каракол мугалимдер институтун (1948), Бишкек пединститутун (1951) бүтүргөн. 1942—46-жылы Улуу Ата Мекендик согушка катышкан. 1948—55-жылы мугалим, мектеп