Ар кандай азыктардын сакталуу мөөнөтү ар кандай. Ун, кесме, күрүч, кант, туз ж. б. кургак азыктар салыштырмалуу узак убакыт сакталышса, эт, балык, бышкан тамак - аш тез бузулат. Кургак азыктардын сакталуу мөөнөтү узак болсо да чектелүү, себеби убакыт өткөн сайын алардын даамы, сапаты бузулат. Мисалы жарым

Тамак-аш аш үйдө даярдалган соң, ага коюлган негизги гигиеналык талап - тазалык жана ирээттүүлүк, себеби аш үйдө микробдордун көбөйүшүнө бардык шарттар бар. Эгерде бул бөлмөдө керектүү иш куралдары, идиш аяк ыңгайлуу жайгаштырган эмереректерде (мебелде) сакталса, анда тамак - ашты гигиеналык эрежелерге жараша жасашы кыйын болбойт. Аш үй өзүнчө бөлмө болгону дурус, анткени анда ашыкча нерселер коюлбагандыктан, тазалыкты сакташ жеңил. Тамак - аштын

Витаминдер негизинен жашылчаларда: помидордо, карагатта, бүлдүркөндө көп санда кездешет. Ит мурундун кургатылган ашы, апельсиндин мөмөсүнө караганда С витаминге 30 эсе бай. Балыктын боорундагы майда А, Д витаминдери, калемпирде, капустада, сабизде, помидордо С витамини көп. Четиндин ашында А менен С витамини лимондогудан көп. Картөшкө витаминдерге айрыкча күзүндө бай келет. Бадыраңда, кара өрүктө, алмурутта, жүзүмдө витаминдер аз. Бирок бул азыктардын мааниси

Аз кандуулук (анемия) - канда эритроциттердин (кызыл кан денечелеринин) жана гемоглобиндин азайышынан болгон оору. Эритроциттердин бузулушунун күчөшү, организмде темирдин, кээ бир витаминдердин жетишсиздигинен пайда болот. Организмде В12 витамини менен темирдин жетишсиздигинен болгон аз кандуулук көп учурайт. Темир организмдин тиричилигинде чоң мааниге ээ. Ал эритроциттеги гемоглобиндин, ферменттердин

Өсүп келе жаткан жаш муундарды тарбиялоо зор маанидеги иштерден болуп саналат. Балдар эс тартып мектепке чейин бала бакчаларда тарбияланып келишет. Андан кийин мектеп жашына жетип, мектептен тарбия алышат. Бул убакта бала өзүнүн мүнөзүнө жараша чөйрөсүн түзүп, ага жараша тарбия алат. Ушул айтылган баскычтардан мурун алардын биринчи тарбиялоочулары болуп ата жана эне эсептелет. Ата менен эне баланы өзүнүн сөзүнө ынандыруу менен эле эмес, ошондой эле өзүлөрүнүн жүрүш - турушу