Бадыраң өстүрүү

Подписаться на эту рубрику по RSS

Бадыраңды көчөтсүз өстүрүү сорту

Республиканын шарттарында бадыраң ды негизинен ачык грунтта ө стүрө т. Топуракты даярдоо менен тигүүнүн ортосунда убакыт өткө рбөстө н, жерди иштетээр менен бадыраң ды тигүү керек. Себүүнүн мөөнө тү сорттун вегетация мезгилине (сорт жана гибриддер деген таблицаны караңКененирээк...

Бадыраң айдалуучу жердин мурдагы өстүрүлгөн өсүмдүктөрү (предшественник)

Бадыраң айдалуучу жердин мурдагы өстүрүлгөн өсүмдүктөрү (предшественник)

Жаман предшественниктер. Бадыраңды ашкабак өсүмдүктөрүнөн кийин өстүрүүгө болбойт, анткени алардын көп жалпы зыянкечтери жана илдеттери бар. Пахтадан кийин жүгөрүнү жана күн караманы, андан тышкары төө буурчакты жана сабизди өстүрүү сунушталбайт, анткениКененирээк...