Бадыраңдын ботаникалык жана биологиялык өзгөчөлүктөрү

Бадыраң - бир жылдык чөп өсүмдүгү. Анын баштапкы чыккан жери - Индия, Бирма жана Индонезиянын тропикалык зоналары. Бадыраңдын сабагы - төшөлүп өскөн, бутактанган лианалар сыяктуу

Республиканын шарттарында бадыраң ды негизинен ачык грунтта ө стүрө т. Топуракты даярдоо менен тигүүнүн ортосунда убакыт өткө рбөстө н, жерди иштетээр менен бадыраң ды тигүү керек. Себүүнүн мөөнө тү сорттун вегетация мезгилине (сорт жана гибриддер деген таблицаны караң

Бадыраңдардын ачык грунтка тигилүүчү көчөттөрүн өстүрүү шарттары

Көчөт топурак 14-16 градус(С) чейин жылыганда ачык грунтка отургузулат. Ал үчүн көчөттө 3-4 нака жалбырактары болуп, жалбырактары кара-көк түстүү тамыр системасы горшоктун бардык өлчөмүн

Бадыраңдын тамыр системасы терең эмес. Ошондуктан ал борпоң, семиз, структураланган, тыгыз кыртышты түзбөгөн жерди талап кылат. Участокту даярдоону күздө баштайт. Жерди өсүмдүктүн калдыктарынан бошотуп, тоңдурманы 25-27 см тереңдикте

Бадыраң айдалуучу жердин мурдагы өстүрүлгөн өсүмдүктөрү (предшественник)

Жаман предшественниктер. Бадыраңды ашкабак өсүмдүктөрүнөн кийин өстүрүүгө болбойт, анткени алардын көп жалпы зыянкечтери жана илдеттери бар. Пахтадан кийин жүгөрүнү жана күн караманы, андан тышкары төө буурчакты жана сабизди өстүрүү сунушталбайт, анткени