Бадыраңдардын ачык грунтка тигилүүчү көчөттөрүн өстүрүү шарттары


Бадыраңдардын ачык грунтка тигилүүчү көчөттөрүн өстүрүү шарттары

Көчөт топурак 14-16 градус(С) чейин жылыганда ачык грунтка отургузулат. Ал үчүн көчөттө 3-4 нака жалбырактары болуп, жалбырактары кара-көк түстүү тамыр системасы горшоктун бардык өлчөмүн тыгыз каптаган, тамыры ак, жабыр тартпаган болуш керек. Көчөттөр жөөктөргө же чуңкурларга тереңдиги 10-12 см кылып отургузулат. Урук үлүшүнүн чыканагын терең киргизбөөгө жана урук үлүшүнүн жалбырактарын топурак менен жаппоого аракет кылуу зарыл. Көчөттү отургузуп бүткөндөн кийин кандыра сугарат.

...Ачык күнБүркөк күнТүнАбанын нымдуулугуТопурактын нымдуулугу
Өнүмдөр пайда болгондон кийин, 3-5 күнгө чейин12-15 градус (С)12-15 градус (С)12-15 градус (С)60-70%70-75%
Грунтка отургузганга чейинки мезгилде19-20 градус (С)17-19 градус (С)12-14 градус (С)60-70%70-75%

2016-05-29 477 Бадыраң өстүрүү Жыргалбекова С. 2016-05-29