Жүктөлүүдө...
TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Бадыраң өстүрүү

Өсүмдүктү кароо

Өсүмдүктү кароо
Оңтойлуу аба ырайынын шартында бадыраң 4-5-күндө өнүп чыгат. Эгерде урук убагында өнүп чыкпаса, анын себебин урук тигилген жерди этияттап казып аныктайт.

Бадыраң илдеттери

Бадыраң илдеттери
Ак кебер - гриб илдети. Абанын жогорку нымдуулугунда, сугаттын жетишсиздик шарттарында өтө билинет. Адегенде жылбырактарда ундай, боз-ак мом менен капталган сыяктуу темгилдер пайда болот. Акырындык менен ун мому жалбырактын

Бадырыңды өстүрүүдөгү жер семирткичтер жана азык заттардын керектөөсү

Бадыраң топурактан салыштырмалуу азык заттарды көп албайт. Бадыраңдын тамыр системасы көп терең эмес жайгашат, б. а. алар азык заттарды жалаң гана жердин айдалган катмарынан алат. Бадыраң көп массадагы сабагы менен жалбыракты жана интенсивдүү

Бадыраң сугаты

Жердин үстүнө жакын жайгашкан бадыраңдын тамыр системасы, өзгөчө анын гүлдөө жана чоңоюу мезгилинде, топурактын жогорку нымдуулугун талап кылат. Топуракта нымдуулук жетишпеген учурда түшүмү ачуу болуп, жаңы мөмө байлагычтары деформацияланып, күбүлүп түшүп калат. Сугат аба ырайынын

Бадыраңга аймакты жана жерди тандоо

Бадыраң оңой сиңүүчү азыктардын көп өлчөмүн талап кылат. Ошондуктан семиз, органикалык заттарга бай, сууну жакшы өткөрө турган, жер астындагы суулары терең болгон жер керек. Бадыраңга жеңил чополуу жана кумдуу топурак, же кумдак жер керек; сууну жакшы

Бадыраңдын зыянкечтери

Бакча өсүмдүк бити канаттуу жана канатсыз ургаачылардан болот. Канатсыз ургаачылары жана личинкалардын анча-мынчасы отоо чөптө жана түшүм жыйноодон кийин калган калдыктарда кыштайт. Эрте жазда алар жанданып, отоо чөптөрдө өсүмдүк биттеринин колониясын түзүп, көбөйө башташат. Жайында канаттуу

Бадыраңды жыйноо

Бадыраңдын түшүмү тез жыйналат. Ар бир жакшы өнүккөн өсүмдүктө 20-40 жана андан ашыгыраак түшүмү пайда болот. Жаш жашылчалар тез жетилет. Эгерде аны убагында жыйнабаса, өтө бышып кетип, товардык сапатын жоготуп, жаңы түшүмдүн түйүлүшүн жана өнүгүшүн кечиктирет. Ошондуктан бадыраңды тез-тез

Бадыраңды тигүү схемасы

Бадыраң текши жерге жөөктөрдүн жана кырлардын үстүнө отургузулат. Аны эки катар горизанталдуу тиккенде жөөктөрдүн аралыгын 250-300 см, өсүмдүктөрдүн аралыгын 50- 100 см кылат. Бир погон метрдеги өсүмдүктүн саны 4-7 болот.

Бадыраңды сатуу мүмкүнчүлүктөрү

Бадыраң - баалуу жашылча өсүмдүктөрүнүн бири. Тамакка быша элек - көк - 9-12 күндүк түшүмү керектелет. Узундугу 14 см чейин жеткен төрт-беш күндүк жемиштерин корнишон, ал эми эки-үч күндүк мөмө байлагычы пикули даярдоого колдонулат. Бадыраңды чийки бойдон, туздалган

Бадыраңдын сортун жана гибридин тандоо

Төмөндөгү таблицада менен таанышып алыңыз, сүрөттү бассаңыз чоңоет.

Сайтка жарнама жайгаштыруу