Бадыраң өстүрүү

Подписаться на эту рубрику по RSS

Өсүмдүктү кароо

Өсүмдүктү кароо
Оңтойлуу аба ырайынын шартында бадыраң 4-5-күндө өнүп чыгат. Эгерде урук убагында өнүп чыкпаса, анын себебин урук тигилген жерди этияттап казып аныктайт.Кененирээк...

Бадыраңга аймакты жана жерди тандоо

Бадыраң оңой сиңүүчү азыктардын көп өлчөмүн талап кылат. Ошондуктан семиз, органикалык заттарга бай, сууну жакшы өткөрө турган, жер астындагы суулары терең болгон жер керек. Бадыраңга жеңил чополуу жана кумдуу топурак, же кумдак жер керек; сууну жакшыКененирээк...

Бадыраң сугаты

Жердин үстүнө жакын жайгашкан бадыраңдын тамыр системасы, өзгөчө анын гүлдөө жана чоңоюу мезгилинде, топурактын жогорку нымдуулугун талап кылат. Топуракта нымдуулук жетишпеген учурда түшүмү ачуу болуп, жаңы мөмө байлагычтары деформацияланып, күбүлүп түшүп калат. Сугат аба ырайынынКененирээк...

Бадырыңды өстүрүүдөгү жер семирткичтер жана азык заттардын керектөөсү

Бадыраң топурактан салыштырмалуу азык заттарды көп албайт. Бадыраңдын тамыр системасы көп терең эмес жайгашат, б. а. алар азык заттарды жалаң гана жердин айдалган катмарынан алат. Бадыраң көп массадагы сабагы менен жалбыракты жана интенсивдүүКененирээк...

Бадыраң илдеттери

Бадыраң илдеттери
Ак кебер - гриб илдети. Абанын жогорку нымдуулугунда, сугаттын жетишсиздик шарттарында өтө билинет. Адегенде жылбырактарда ундай, боз-ак мом менен капталган сыяктуу темгилдер пайда болот. Акырындык менен ун мому жалбырактынКененирээк...