Бадыраң өстүрүү

Подписаться на эту рубрику по RSS

Бадыраңды жыйноо

Бадыраңдын түшүмү тез жыйналат. Ар бир жакшы өнүккөн өсүмдүктө 20-40 жана андан ашыгыраак түшүмү пайда болот. Жаш жашылчалар тез жетилет. Эгерде аны убагында жыйнабаса, өтө бышып кетип, товардык сапатын жоготуп, жаңы түшүмдүн түйүлүшүн жана өнүгүшүн кечиктирет. Ошондуктан бадыраңды тез-тезКененирээк...

Бадыраңдын зыянкечтери

Бакча өсүмдүк бити канаттуу жана канатсыз ургаачылардан болот. Канатсыз ургаачылары жана личинкалардын анча-мынчасы отоо чөптө жана түшүм жыйноодон кийин калган калдыктарда кыштайт. Эрте жазда алар жанданып, отоо чөптөрдө өсүмдүк биттеринин колониясын түзүп, көбөйө башташат. Жайында канаттууКененирээк...

Бадыраңды сатуу мүмкүнчүлүктөрү

Бадыраң - баалуу жашылча өсүмдүктөрүнүн бири. Тамакка быша элек - көк - 9-12 күндүк түшүмү керектелет. Узундугу 14 см чейин жеткен төрт-беш күндүк жемиштерин корнишон, ал эми эки-үч күндүк мөмө байлагычы пикули даярдоого колдонулат. Бадыраңды чийки бойдон, туздалганКененирээк...

Бадыраңды тигүү схемасы

Бадыраң текши жерге жөөктөрдүн жана кырлардын үстүнө отургузулат. Аны эки катар горизанталдуу тиккенде жөөктөрдүн аралыгын 250-300 см, өсүмдүктөрдүн аралыгын 50- 100 см кылат. Бир погон метрдеги өсүмдүктүн саны 4-7 болот.Кененирээк...

Бадыраң айдоого топуракты жана көчөттү даярдоо

Бадыраңдын тамыр системасы терең эмес. Ошондуктан ал борпоң, семиз, структураланган, тыгыз кыртышты түзбөгөн жерди талап кылат. Участокту даярдоону күздө баштайт. Жерди өсүмдүктүн калдыктарынан бошотуп, тоңдурманы 25-27 см тереңдиктеКененирээк...