Тыйын чычкан бутактан бутакка секирип журуп, уктап жаткан карышкырдын устуно тушуп калат. Карышкыр ордунан тура калды да аны кармап алды. Жегиси келди. "Мени жебе, коё бер", - деп жалынды тыйын чычкан. "Макул, сени бошотоюн,

Илгери-илгери эгин эккен бир да дыйкан жок имиш. Ал убакта адамдар тегирмен эмне экенин да билишбептир. Нан озунон-озу бышып калчу экен. Бекерге конгон балдар нандан кээде топ жасап ойношчу болушат. Кай бирде нанды чалчык сууга ыргытып да салышчу экен. Тентек

Бир айылда бир кемпир небереси менен эптеп эл катары кун кечирчу экен. Кемпирдин багына небереси тын чыгып, таянесинин оорун колдон, женилин жерден алып, кол арага жарап калат. Буга таянеси жетине албай ыраазы болуп, кунуно он маал

Кучкач бала менен Тоту кыз кичинекей кезинен баштап бирге осуп, бирге чоноюшуптур. Бир-бири менен абдан ынтымактуу экен. Кочодо да, уйдо да, эгиз козудай ээрчишип журушчу дейт. Жылдар жылып, ал экоо тен чоноюшуптур. Тоту кыз суйсалган сулуу кыз болуп, Кучкач бала да эр жетип калыптыр.

Бар экен, жок экен, илгери-илгери бир учурда Нияз деген адам болгон экен. Нияз, Нияз болуп, Нияз атка конуп, эс тарткандан бери эл менен болот. Жакшыны көрүп, жаманды байкайт. Калк каадасына жарасам деп, ак эткенден так этет. Жакынындын ким экенин билгиң келсе, колуна бийлик берип