Жүктөлүүдө...
TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Поэзия

Колдонуучулар тарабынан жазылган ыр саптар

Калпак күнү боло берсин (ыр)

Калпак күнү боло берсин (ыр)
АвторАлиев Шекербек
Датабелгисиз

Саламдашам кептен айтып салмактуу,
Саламатпы эли - журтум ардактуу.
Амандашып анан башка сөзгө өткөн,
Ата- баба апапакай калпактуу.

Ак калпакты алтын башка теңеген (ыр)

Ак калпакты алтын башка теңеген (ыр)
АвторСулайманов Сабыракун
Датабелгисиз

Ак мөңгүлүү Ала-Тоонун сереси,
Ак калпакка чөгөрүлгөн элеси.
Ак калпакты алтынга да алмашпа,
Бул кыргыздын эң бир ыйык белгиси.

Ак калпак (ыр)

Ак калпак (ыр)
АвторТурумов Мукай
Дата5-март, 2019-жыл

Дүйнөдө түрлүү улут бар
Кээ бири тилин унуткан
Буйругу менен кудайдын
Бул заманга туш кылган
Байыркы кыргыз элденбиз
Батасын алган улуктан
Башкасын айтып не кылам
Кытайлар корккон буруттан

Аялдарды куттуктоо (ыр)

Аялдарды куттуктоо (ыр)
АвторБайдылда Сарногоев

Ар бир жылдын өз алдынча даңкы бар,
Ар бир айдын өз алдынча баркы бар.
Күлүп-жайнап гүлдөгүлө жалпыңар
Куттуу болсун сегизинчи мартыңар.

Дудуктун тили (ыр)

Дудуктун тили (ыр)
АвторБайдылда Сарногоев

Жаңжалын күндө салган көп,
Жададым бейжай жардан деп.
Түрткүлөп, жандап сүйлөшкөн,
Дудук кыз алды Абжалбек.

Сага айткан сөз (ыр)

Сага айткан сөз (ыр)
АвторБайдылда Сарногоев

Жыргалдын арт жагында кууралы бар,
Кууралдын арт жагында жыргалы бар.
Карды ачса кай бирөөлөр ток болбойм деп,
Жашоодон үмүт үзгөн урганы бар.
Ток болсо, токмун дайым, жок болбойм деп,
Керсейип кесир сүйлөп турганы бар.

Аракечтин аялынын кошогу (ыр)

Аракечтин аялынын кошогу (ыр)
АвторБайдылда Сарногоев

Бүркүтүм, өлбөйт деп сени жүргөмүн,
Бүркүтүм, өлөөрүңдү билбедим.
Арак ичип сен келсең,
Мен бейбак адыраңдап тилдедим.

Импорт оорусу (ыр)

Импорт оорусу (ыр)
АвторБайдылда Сарногоев

Менин бир аяшыма
«Импорт» деген илдет жабышты,
Импорттук кийим жагынан
Аялдарга
Алдыра элек намысты.

Бугубайдын белеги (ыр)

Бугубайдын белеги (ыр)
АвторБайдылда Сарногоев

Бугубай Фрунзеге барып
Аялына келиптир,
Алты жоолук алып.
Аялы сындап жатты
Ар бирин алдына жайып.

Бешигим — Мекен (ыр)

Бешигим — Мекен (ыр)
АвторБайдылда Сарногоев

Бешигим — Мекен ырысым,
Өзүңсүң өткүр кылычым.
Өзүңсүз жашап жанмын деп,
Өткөргөн күнүм курусун.

Сайтка жарнама жайгаштыруу