Жүктөлүүдө...
TYUP.NET
Катталуу Кирүү

Экология

Кыроо

Кыроо — ачык жана тынч түндө нымдуу абанын 0° Сден төмөнкү температурада муздашынан жер бетиндеги нерселерге, чөпкө, кыртышка туруп калган муз кристаллдары; атмосфералык катуу (суюк эмес) жаан-чачындын түрү. Абадагы буунун десублимацияланышынан пайда болот.

Жаратылыш

Жаратылыш же табият — Ааламдын материалдык дүйнөсү, негизинен табигый илимдердин негизги изилдөө объектиси.

Экология

Экология (байыркы грекче οἶκος — турак-жай, жашаган жер жана λόγος — окуу) — тирүү организмдердин өз ара жана жашоо чөйрөсү менен болгон мамилелери, түрдүү деңгээлдеги биосистемалардын (популяция, жамаат, экосистемалар) уюшулушу жана иштөөсү жөнүндөгү табигый илим (биология илиминин бөлүмү).

Аутэкология

Аутэкология — экологиядагы айрым организмдердин айлана-чөйрө менен өз ара байланышын изилдөө аркылуу түрлөрдүн таралышын жана санын түшүндүрүүгө аракет кылган ыкма жана экология илиминин бөлүмү.

Жаратылыш жан досум

Жаратылыш жан досум макаласы жаратылыш жана адам баласы жөнүндө болмокчу. Алгач жаратылыш эмне экенин билип алалы. Жаратылыш деген эмне, табигый чөйрө, «жаратылыш» чөйрөсү – адамзат турмуш-тиричилик өткөргөн айлана-чөйрөнүн табигый бөлүгү, адам баласын курчаган жаратылыштын бөлүгү, айлана-чөйрөсү.

Добул

Добул — аз убакта пайда болуп, кайрадан тез токтогон катуу жаан-чачын же аба ырайынын кубулушу; мөндүр, шамал, күндүн күркүрөшү, чагылган менен коштолугу мүмкүн. Көбүнчө жай мезгилинде байкалат.

Атмосфера

Сайтка жарнама жайгаштыруу