Кыш - айбанаттар үчүн суук, азык тартыш болгон кыйын мезгил. Өсүмдүк менен тамактануучу жаныбарлар гана эмес, жырткычтар үчүн да тамак табуу оңой эмес. Ал эми курт-кумурска

Жеринин аянты 652000 чарчы/чакырым. Калкы - 24790000 адам (2005). Афганстан тоо жана чөл өлкөсү. Чокуларын түбөлүк мөңгү баскан заңкайган Гиндукуш тоолору

1466-жылы күзүндө Ширван хандыгынын элчиси Москвадан мекенине жөнөп жатты. Муну Тверь шаарындагы орус көпөсү Афанасий Никитин билип калат. Ширван хандыгы Каспий деңизинин

Аэропорт - аба порту, абага учуп чыгуучу жай дегенди билдирет. Биздин жер планетабыз аба океаны - атмосфера менен чулганган. Аба кемелери

Атасы жумуштан келгенден кийин адатынча уулунун күндөлүгүн караса, бир сабактан эки алыптыр. Мунун жайын сураганда уулу: мурунку күнкү