Балдарга арналып көп ырлар жазылган. Жаңы ырлар менен катар, жакшы көрүп ырдап жүргөн эски ырлар да бар.

1783-жылы ага-ини Жозеф менен Этьен Монгольфье деген француздар аба шары - аэростатты жасашкан. Алар аэростатка жылуу аба толтуруп,

Таш доору - метталдардын дооруна чейинки адамзаттын өнүгүүсүнүн кеңири мезгилин белгилөөчү археологиялык термин.