Нидерланддардын айсберг деген сөзү деңизде сүзүп жүрүүчү муз тоо дегенди түшүндүрөт. Бул чынында эле деңизге

Археологиялык казуу мезгилинде илимпоздор Египеттен эң сонун айнек ваза табышкан. Анын формасы кооз, айнеги өтө сапаттуу экен. Бул табылга мындан 3 миң жылдай мурда жасалганы белгилүү

Биздин айланабызда көп тегерек нерселер бар, анын кээ бири тегеректи элестетет. Булар - дандыр нан, медаль жана тыйын, лимон кесилмеси, кээ бир жемиштерди (алма,

Ай - жерге эң жакын жайгашкан асман телосу, жердин табигый жандоочусу. Ал дайым жердин айланасында айланып турат. Айга

Кыш - айбанаттар үчүн суук, азык тартыш болгон кыйын мезгил. Өсүмдүк менен тамактануучу жаныбарлар гана эмес, жырткычтар үчүн да тамак табуу оңой эмес. Ал эми курт-кумурска