Бул үч литрлик айнек банка да, океан балыктары үчүн деңиз суусу толтурулган өтө чоң бассейн океанарий да аквариум болушу мүмкүн.

Балыкчылар менен моряктар бул сөздү көп учурда жек көрүү менен айтышат. Анткени, акула балыктарды үркүтүп жана

Аккумулятор латынчадан которгондо жыйнагыч, топтогуч дегенди билдирет. Ал электр энергиясын топтойт. Эң жөнөкөй аккумулятор

Аккуу - алп жана күчтүү куштардын бири, ал байыртадан эле сулуулук менен сүйүүнүн, тазалык менен назиктиктин символу катары айтылып келет. Аккуу

Ак кайың жөнүндө көптөгөн ырлар жазылган. Россиянин мыкты сүрөтчүлөрү анын сүрөтүн тартышкан. Ак кайың - жогору карай бутактап өсүүчү, сымбаттуу дарак. Карт дарактардын өйдөңкү шагы коюу болгондуктан,