Бул чакан өлкө Европанын түштүгүнөн орун алган. Өлкөнүн көпчүлүк бөлүгү - кырка тоолор менен бөксө тоолор. Тоосунда жазы жалбырак жана

Кыргыз жергеси, кыргыз тоолору Ала-тоо деп аталат. Анткени, эл биз мекендеген аймак тоолуу келип, жылдын

Бул үч литрлик айнек банка да, океан балыктары үчүн деңиз суусу толтурулган өтө чоң бассейн океанарий да аквариум болушу мүмкүн.

Балыкчылар менен моряктар бул сөздү көп учурда жек көрүү менен айтышат. Анткени, акула балыктарды үркүтүп жана

Аккумулятор латынчадан которгондо жыйнагыч, топтогуч дегенди билдирет. Ал электр энергиясын топтойт. Эң жөнөкөй аккумулятор