Асман мелжиген бийик тоолор. Аскалар. Көз уялткан ак кар, көк муз. Күр эткен көчкү менен жым-жырттык. Жер бетиндеги

Сымап, темир жана жезди күмүшкө же алтынга айландырууга болот деп ойлошкон мезгил да болгон. Ал үчүн металлга өзгөчө зат - кызыл арстан (философиялык таш деп да аталган) кошуп

9-кылымдын орто ченинде ошол мезгилде Борбордук Азиядагы күчтүү мамлекет - Уйгур кагандыгынын бийлиги кыргыздар тарабынан

Куш салып аң уулоону ата-бабаларыбыз илгертеден кесип кылып келишкен. Алгыр куштар менен аңчылык кылуу, аларды тапка келтирүү жөнүндө кызыктуу уламыштар айтылат. Аска-зоолорду

Ата, атка така как! - деп башталган сүйлөмдөн, Алиппемди жаңы ачып А тамгасын үйрөнгөм (Жээнбай Мамбеталиев).