Эгерде силер Армениянын бир жеринде болуп, Арменияны көрдүк десеңер - жаңылышасыңар! Өчкөн жанар тоолору бар, күн чакыйып ачык тийип, асманы көпкөк, дээрлик бардык учурда булутсуз турган

Грекче арктикос - түндүк деген сөз. Түндүк муз океаны, андагы аралдар жана Европа, Азия, Американын түндүк чети Арктика деп аталат. Анда, түндүк муз океанынын

Биздин заманга чейинки 384-322-жылдар. Биздин заманга чейинки 4-кылымдын башында грек философу Платон мектеп ачкан. Ал Академия деп аталчу, анткени Платон өз шакирттерине сабакты

Акшыйрак менен Сары-булактын аралыгындагы быткылдуу адырды Бешмойнок дешет. Анда эжигейдей сары бетеге калың өсөт. Тим эле аркар-кулжанын жайыты. Бул жерге 1960-жылдары геологдор жаңы көчүп

Байыркы заманда бир хан мындай бир эсепти ким баарынан мыкты чыгарса, аны өтө марттык менен сыйларын жарыялаган экен: Мен үч идишке бермет сактаган элем. Улуу уулума биринчи идиштеги