Баштапкы билим берүүнүн негизги максатынын бири сүйлөгөнгө үйрөтүү, сөз байлыгын өнүктүрүү. Азыркы учурда бул максаттын мааниси абдан кеңейди, анткени радиодон берилген, телекөрсөтүүдөн көргөзүлгөн реклама балдарды керектүү сөздөргө үйрөтпөйт. Мектептеги балдар жөнүндө айтпай эле коёлук. Жогорку окуу жайында окуйм - деп келген улан кыздардын арасында оюн толук түшүндүрө албаган, сөз байлыгы жокко эсе, тилдин нормасына туура

Балдарды эмгекке тарбиялоо - бул ата-эненин милдети болуп саналат. Балдарды кичинесинен эмгекке үйрөтүү керек. Үй-бүлөнүн материалдык абалына карабастан ар бир баланын үй - тиричилиги, мал чарбачылыгы боюнча өз милдеттери болуусу тийиш. Милдеттер татаал болбосун жана аларды бат, айттырбай аткара тургандай болсун. Балдар өздөрү кызыккан

Массаж жана гимнастика баланын денесинин жана психикасынын туура өсүп өнүгүшү үчүн маанилүү факторлордон болуп саналат. Массаж жана гимнастика 1,5-2 айынан баштап жасалат. Гимнастика комплексин жана массаж жасоо ыкмаларын поликлиникада доктор же медициналык эмчи үйрөтөт. Кышында жакшы желдетинген, температурасы 20С ден төмөн болбогон бөлмөдө, жайында абанын температурасы

Бактерия бул көзгө илээшпеген, майда жандуу организм, бөлүнүү аркылуу көбөйөт. Бөлүнгөн соң 10- 20 минуттун ичинде саны эки эсе көбөйөт. Бактериялардын таралышына беш шарт керек:-азык-нымдуулук-жылуулук (температура)-убакыт-аба Бактериялар өзгөчө белок (протеин) аттуу азыктарды жакшы көрөт: эт, балык, жумуртка, сүт азыктары, куурулган тамактар, соустар, кремдер, палоо, бышкан тамактарда абдан

Билим - илим, техника жана экономикалык мамилелер убакыт өткөн сайын тездеп өнүгүүдө. Өзгөчө XX кылым адамзатты көптөгөн илимий - техникалык жаңылыктар менен байытып, илимдин жана техниканын кылымы деген атка конду. Ошого жараша мектептин окуу программасы да татаалданды. Баштапкы билим албаган бала мектепте окууну өздөштүрө албай, келечектеги коомдо өзүнүн татыктуу ордун таба албай калат. Мектепке чейинки балдар өз алдынча билим алам деп изденбейт. Алар айлана - чөйрө менен таанышууда өзүнчө