Балдарды бардык тараптан өнүктүрүүдө эс - акылды тарбиялоо маанилүү орунду ээлейт. Ал балдарды билимдер менен куралдандырып, аларда дүйнөгө илимий көз караштын негизин калыптандырып, алардын ойлоосун, билимин арттыртат жана чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрөт, акыл эмгегинин маданиятын иштеп чыгуусун камтыйт. Эс-акыл тарбиясынын милдети бул окуучулардын

Эмчектеги бала тамакты көп талап кылат, бирок тамак сиңирүү аппаратынын жетиле электигине байланыштуу, аны сиңирүүсү начар болот. Ошондуктан эмчек сүтү бир жашка чейинки баланын организми үчүн керектүү заттарга ээ, сиңимдүү азык болуп саналат. Эмчек сүтүнүн өлчөмү жана сапаты эненин тамактануусуна жараша болот. Бала эмизген энеге атайын диета талап кылынбайт; түрдүүлөп жана көнгөн тамак-ашы

Азыркы жашоо шартында, жылуу үйдө жашаган, машинеге түшкөн, кир жуучу машинаны колдонгон адамдын организми “бакма” болуп калды. Ошондуктан берилген ден - соолукту адам чыңдабаса, аны жоготуп алышы мүмкүн. Суу, аба, күн жана кыймыл организмди чыңдоонун негизги каражаттары болуп саналган соң, муздак абага жана сууга көнүгүү абдан пайдалуу аракеттер. Төмөнкү температура зат алмашууну тездетет, организмдин коргонуу мүмкүнчүлүгүн күчөтөт. Муздак аба жана муздак суу процедурасын дайыма колдонгондо

Ден-соолук - жашоо тиричиликте баа жеткис чоң байлык. Ден-соолуктан ажыраган адамзат коому өнүкпөйт, артта калат. Ден-соолукту сактоо, аны акылдуулук жана сарамжалдуулук менен пайдаланууну үйрөнүү жана балдарды үйрөтүү ар бир ата-эненин милдети болуп саналат. Тажрыйба көрсөткөндөй, оорулуулар үчүн ооруканаларды курганга караганда, алдын алуу иштерин жүргүзүү, турмуштун санитардык-гигиеналык шарттарын жакшыртуу жана калкты иче турган таза суу менен

1 жаш - 7 айдан баштап балдар өзүн-өзү тейлегенге, ошондой эле өз алдынча тамак жегенге аракеттенет. Бала өз алдынча тамактанганды баштаганда тегерек-чекесине төгүп - чачпаганга, өзүнүн үстүнө караганга үйрөтүү зарыл, болбосо кийин үйрөтүш татаал болуп калат, анткени чоңоюп калган бала өзү тамактангандан эригип чоң кишилер тамак беришин