Токката деген эмне


Токката деген эмне? (италиялык toccare - тийер-тийбес, колду учкай тийгизүү) - көбүн эсе клавишалуу аспаптар (фортепьяно, орган) үчүн тез жүрүштө, так ыргакта ойнолчу виртуоздуу музыкалык пьеса. Фортепианолук токкатанын үлгүлөрү Р. Шуман, Ф. Мендельсон, К. Дебюсси, М. Равель, С. Прокофьев, А. Хачатурян, Д. Шостаковичтин чыгармаларында бар. Органдык токката 16-18-кылымдарда импровизациялык мүнөздө болуп, прелюдия жана фантазия жакындашкан; көбүнчө аспаптык циклдин кириш бөлүмү катары жазылган (мисалы, токката цикли - И. С. Бахтын фугасы). Кыргыз композиторлорунан Ж. Малдыбаева, М. Бурштин фортепианолук токката жазышкан.

Жайгаштыруу: 2018-06-28, Көрүүлөр: 675, Жайгаштырган: Жыргалбекова С., Өзгөртүлгөн: 2018-06-28