«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз!

музыка


Созу Алыкулдуку

Обону А. Машаевдики

Мен суу ичпейм тандай катып турганда,

Мен нан жебейм алдан тайып курганда.

Музыкадай, музыкадай мага таттуу суусун жок.

Берчи мага,

Берчи мага,

Жарым кашык музыка!

Мен ыйлабайм капа тартып турганда,

Мен кубанбайм бак-доолотко тунганда.

Дарыя ушул кайгы жана шаттыкта,

Берчи мага,

Берчи мага,

Жарым ууртам музыка!

Эмнелер жок бул дуйнодо - жарыкта,

Не бир сонун, не бир кымбат асыл баа.

Мен кетээрде ошончонун ичинен,

Сагынарым,

Эн, аярым,

Эн, кымбатсын, музыка!

2016-05-20 595 Ырдайлы кыргыз ырларын Жыргалбекова С. 2016-05-20