Манас гимни


Кайын барбы кыргыз балта чаппаган
Кыр-жон барбы кыргыз кыргын таппаган.
Кылымдарга аты калбай очоордо
Кыргыз элин кыраан Манас сактаган.

Кайырма:
Асман менен Жериндин
Тироосунон буткондой,
Айын менен Кунундун
Бир озунон буткондой-
Тенир уулу эр Манас.

Белес-белден беш удургуп откон эл,
Арстан болуп ай чапчыган кочмон эл.
Курандылап, куруп бара жатканда
Эр Манасты туу карманып оскон эл.

Кайырма:

Манас улуу — кыргыз элдин желеги.
Ата-мурас, акыл, ойдун терени.
Туболукко ташка тамга баскандай
Кыргыз элдин адамзатка белеги.

Кайырма:

А. Жакыпбеков

Маалыматты көчүрүү үчүн сайтка кириңиз же катталыңыз.

неизвестный
Почему не доконца????
Klara
Menda yr jazsam degen oium bar