Коркуу сезими ушундай болот


Коркуу сезими деген эмне? Адамдын жашоо убактысынын 90 пайызы, кандайдыр бир болбой турган окуялардан коркуп жүрүп өтөт.

Өзгөрүү коркунучу... колумдан келбей калып, жаман болуп кетсе эмне болот? Картаюуу коркунучу... Жалгыз калып, эч кимге керегим жок болуп, пайдам жок болуп каламбы? Айта турган оюмдун эч кимге кызыгы жокбу?. Кайра таштап кетүү, кемсинтүү коркунучу... Ага кайрадан ишенүүгө болобу, ишенүү керекби? Ийгиликке жетпей калуу коркунучу... Үмүттөрдү кайра көтөрөмбү? А бирок коркунуч жалган да! коркунуч жок нерсе, анын жападан жалгыз жашаган жери бул биздин келечекке болгон ойлорубузда.

Коркунуч бул биздин элесибиздин өндүрүмү. Коркунучту биз өзүбүз жасап алат турбайбызбы! Өзүбүз чыгарган коркунуч болбогон нерсеге же таптакыр жок нерседен коркууга алып келет. Бул наадандык да. Коркунуч бул реалдуулук эмес, бул адам тандоосу, ошол эле убакта адамзаттын эң митаам, эң зыяндуу оорусу.

Коркунуч кыялдарды жок кылат, үмүттөрдү өлтүрөт, адамдардын ооруканага жетелейт, коркунучтан адамдар каарыйт, ал сенин жан дүйнөңдүн тереңинде жаткан, колундан келе турган жакшы ойлорду ишке ашыруудан алыстата берет, артка тартат. Дал ушул коркунуч сени шал кылат. Коркуу сезиминен сен кандайдыр бир гипноздун алдында тургандай боло бересиң. Көпчүлүк адамдар кандай кылат? Алар өзүнүн коркунучтарын өзүнөн күчтүү кылышат, кыялдарынан күчтүү кылышат, алар ката кетиргенди жакшы көрүшөт.

Сени баары жакшы көрүүсүн, бирөөнө жагууну каалайсыңбы? Бардык иштер бир жасаганда эле бүтүп кетүүсүн самайсыңбы? Андай эч качан болбойт! Сен ката кетиресиң, бирөөнүн көңүлүнө жакпай каласың, сенин оюң менен макул болбогон, сени сындаган, ал гана эмес жек көргөн адамдар пайда болот. Жана мындай нерсе ар дайым бир нерсе жасап, алга жыла баштаганда болот.

Өзүңдөн сурачы - «мен канча жыл коркуп жүрүшүм керек?». Коркунуч бул чын сезилген, бирок чындыкка коошпогон фактылар, өз колубуз менен жасаган иллюзия. Коркуу сезими сени артка тартбаганда сенин жашооң кандай болоор эле? келечегиң кандай болоор эле? Эмне пайда? пайдасы эмне? коркунучка өзүңдү шал кылдыруунун пайдасы эмне? Өзүңө-өзүң жашоонду кыскартууга, азайтууга жардам берүүнүн эмне пайдасы бар? айтчы!? Сен кыялданган жашоодон коркуунун не кереги бар? Жашооңо өзгөртүү киргизүүдөн коркуудан не пайда? пайдасын айтчы? Азыр өзүңдүн жашооңду карачы? Буга чейин эмне кылсаң да, кылбасаң да бул сенсин! Бул сен деген адамдын натыйжасысың, бул сенин жашооңдогу тандооңдун натыйжасы, бул сенин акыл-эсиндин натыйжасы.

Эми өзүңдөн сурачы: «өзүң жасаган адам өзүңө жагабы? сен азыркы абалыңа ыраазысыңбы? бул сен каалаган нерсеби? же сен кайсы бир нерсени жакшыртууну каалайсыңбы? көбүрөөк нерсеге татыктуу экениңе өзүң ишенесиңби? жашоодогу өзүңдүн ордун, жакшы көргөн ишиң бар экенин сезесиңби? жашоо сага атайын катып койгон дагы бир жакшы нерсеси бар экенине ишенесиңби?».

Бул дүйнөдө корко турган бир гана нерсе бар, бул - коркунуч өзү. Белгисиз, акылсыз, негизсиз - коркунуч. Өзүңдү, таптакыр болбой калган, эч нерсе кыла албаган абалга коюп көрчү? Сенин сезимдерин эмне деп айтып жатканы маанисиз, сен жөн гана жакшы көргөн ишиңди жасашын керек!

Ар бир адамдын коркунучу болот, бардыгыбыз бир нерседен коркобуз, бардыгыбыз, мен дагы, сен дагы, сенин досторун дагы коркот, бул илимий факт. Сен билесиң да, сен түшүнөсүң да, өзүң кыялдангандай жашоо баштоо үчүн сен жакшы көргөн нерсени жасашың керек. Өзүңдүн толук потенциалыңды ачып, өзүң каалаган адам болуу - бул өзүңдүн коркунучуңду сезе билүү, туя билүү, коркунучуңдун көзүнө карай билүү жана коркунучуңа каршылык көрсөтүүдөн тажабоо.

Кеп бул же тигил кырдаалдагы өзүңө ишенүүдө эмес, кеп бардыгы оңунан чыгаарын билгенде дагы эмес, кеп сенин кылдат ойлонгон планың да дагы эмес! Кеп - сенин баштооңдо! БАШТАГЫН! ЖАКШЫ КӨРГӨН ИШИНДИ ЖАСАП БАШТА! Эрдик... ар бир коркунучтун артында сен каалаган адам турат, сен кыялданган кыялдар турат, кыялданып жүрүп өтүп кетпе! жасап баштагын, баштагын! Коркуу бул нормалдуу, сен темир машина эмессин, сен робот эмессин.

Ооба, өзүңдүн коркунучтарыңдан аттап өтүү оңой эмес, бирок сен аны жасай аласың, сен аны жасоого милдеттүүсүң. Сен түбөлүктүү эмессин, сага дайыма эле мүмкүндүктөр бериле бербейт, сенде дайыма эле идеялар пайда боло бербейт. Кайда гана болбогун, эмне кылып жатпагын, кандай гана сыноолорду жашоо сага бербесин, сен бутуна туруп, алга жыла аласың.

Сенде коркууга убакыт жок, коркунучка багынууга убакыт жок. Кайраттан! Башкаларды караба! Алар сага жардам бербейт, берсе дагы боору оруп берет, бирок сен байкуш эмессин. Сен инсансын! Молдолордун сөзүн укпа! Жүрөгүндү ук! Акылыңды ук! Жамандыкка чакыргандын сөзүн укпа! Пайдалуу ак эмгекке чакыргандын сөзүн ук! Дин - молдонун оозунда эмес, ар бир адамдын өзүндө, ар бир адамдын жүрөгүндө, жана эч ким ага өзгөртүү киргизүүгө укугу жок! Сенин максатын алдыда. Коркунучка каршылык көрсөт! Белгисиздикке каршылык көрсөт! Айкындык сенин чыныгы досуң, билим сенин чыныгы досун! Коркпогун. Эмгектин артынан бакытка жет. АК ЭМГЕКТИН АРТЫНАН БАКЫТКА ЖЕТ! АК ЭМГЕКТИН АРТЫНАН ЖАЛГЫЗДЫКТАН АРЫЛ!

Адилет Абдраев - Баетов айылы

2019-11-09 2633 Психология Жыргалбекова С. 2020-09-29

Зарина
Соонун адамга дем беруучу создор.Коркпой жашоону уйронолу)
Шоола
Эн сонун
Нуржан
Ай-ий кандай гана айкөл сөздөр, авторго терең ыраазычылык билдирем! Ушундай макалаларды көп-көп жарата бер!
Бермет
Эн сонун мотивациз.Озумо ишене туштум.