Аффект


Сырткы жана ички факторлорго жооп иретинде пайда болгон кыска мөөнөттүү оң жана терс эмоция, адамдын психикасынын начарлашы; кыска мөөнөттүк туталануудан катуу каарданган абалга жетет. А. физиологиялык жана патологиялык болуп айырмаланат. Физиологиялык А-те адам коркуу, кайгыруу, кубануу учурунда өз кылык-жоругун сезип турат, акыл-эси калыбында болот. Патологиялык А. психиканын бузулушу менен коштолуп, андан кийин адам толук же анча-мынча эмне болгонун эстей албай калат.

2016-05-20 289 Медицина Жыргалбекова С. 2016-05-20